La biblioteca pública vista pels seus usuaris

El passat any 2012 es va dur a terme la tercera edició dels Estudis d'usuaris de biblioteca pública dels municipis de la província de més de 30.000 habitants. Aquests estudis, promoguts pel Servei de Planificació i Avaluació conjuntament amb la Gerència de Serveis de Biblioteques (GSB) de la Diputació de Barcelona, s'emmarquen en els diversos processos i projectes d'avaluació que s'impulsen en l'àmbit de la biblioteca pública des de la GSB.

La particularitat d'aquests estudis municipals rau precisament en que es tracta estudis independents per a cadascún dels municipis de més de 30.000 habitants de la província, amb l'excepció de Barcelona ciutat. Així, a la vegada que permet utilitzar una metodologia i un fomulari comú d'enquesta, també s'introdueixen particularitats referents a la realitat de cada municipi de manera consensuada amb els tècnics municipals responsables. El resultats permeten analitzar la valoració dels usuaris de cadascún dels municipis, que en la majoria de les ocasions són comparats amb els resultats de les edicions anteriors i alhora obtenir informació global sobre el conjunt de municipis.

Destaca una vegada més l'alta valoració que fan els usuaris d'aquest servei que, de mitjana, ha estat de 8,2 sobre 10 en la seva valoració global. Aquests estudis posicionen una vegada més la biblioteca pública com un dels serveis municipals millors valorats.