La gran oportunitat per als mediadors de lectura


Laboratorio Contemporàneo de Fomento de la Lectura | Fundación Germán Sánchez Ruipérez
 
Que el món de la lectura s’ha de digitalitzar, modernitzar, i obrir al món d’Internet és una evidència que cada vegada té més adeptes i menys dubtes. Malgrat encara quedar força camí per recórrer, hi ha elements propis del món de la lectura i el consum lector que és més fàcilment convertible i adaptable als nous temps i les noves tendències. És el cas de la figura dels mediadors de lectura la qual, segons el darrer estudi de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, ha d’adquirir més pes i rellevància en l’àmbit digital.

L’estudi posa en valor la figura del mediador i conclou la importància de donar-li noves destreses i oportunitats per tal de modernitzar el consum lector, sobretot entre els més joves. Sent conscients del context en el que ens trobem i els escenaris cap els quals ens dirigim, s’ha de reconèixer que les polítiques públiques destinades fins ara al foment i la promoció de la lectura s’ha de modernitzar. En aquest cas els mediadors podrien ser una bona punta de llança per tal d’avançar cap a noves propostes de foment de la lectura, tenint en compte les noves possibilitats que ofereix el món digital. És per aquest motiu que s’han de tenir presents el concepte de noves mediacions derivat de la intervenció que les indústries digitals ha fet al món de la lectura. Aquestes indústries però han creat els seus propis mecanismes per tal d’atraure públics, els quals moltes vegades juguen amb un avantatge competitiu evident. Les seves característiques principals son: la immediatesa, la hibridació, la transversalitat dels continguts de diferents dispositius, la gestió personalitzada dels continguts, etc. Per tant, a l’Administració Pública se li plantegen nous reptes per tal d’adaptar les seves polítiques públiques als nous temps. L’estudi posa en valor la figura del mediador ja que podria esdevenir una peça clau a l’hora d’aconseguir un plantejament més innovador i transversals de les polítiques públiques enfocades el foment de la lectura.
 
 

La lectura digital experimenta un creixement considerable en tots els països del món | Pixabay

 La lectura digital experimenta un creixement considerable en tots els països del món | Pixabay
 
 

Per tal d’aconseguir aquest canvi i apostar per unes polítiques públiques adaptades als nous escenaris digitals i als consums de les generacions joves és important que les institucions i l’Administració vagin en la mateixa direcció, desenvolupant unes relacions transversals i cohesionades. Per tal de donar més pes a la figura del mediador de lectura cap a nous horitzons digitals és també de vital importància oferir-li una formació adequada que els permetés adquirir noves habilitats. La direcció cap a la qual haurien d’anar els mediadors en equipaments com ara biblioteques públiques seria el de ser mediadors de lectures en plural, ja que cada vegada més el consum lector està diversificat a través de múltiples plataformes i canals. El mediador hauria de ser capaç de guiar a un natiu digital cap a una bona lectura d’Internet, podent discernir de la informació veraç de la que no ho és, però a la vegada recomanar-li lectures de llibres que puguin ser del seu interès, però a l’hora fer una bona lectura dels últims tuits. És per aquest motiu que al mediador de lectures se l’hauria de guiar cap a un formació orientada a les de competències de dinamització i gestió de les comunitats virtuals.
 

Hi ha una sèrie de conceptes que es repeteixen i que tenen a veure amb el comportament lector com:
 

 • Fomentar el gust per la lectura.
   

 • Situar a la lectura com a una eina fonamental per a resoldre problemes o reptes de la tasca escolar o de l'aprenentatge.
   

 • Provocar trobades amb llibres en espais o moments no habituals.
   
   

Més enllà dels hàbits lectors, pel que fa al procés d'aprenentatge general de l'educació formal, els objectius més comunament assumits serien:
 

 • Ajudar a la construcció de destreses de lectura.
   

 • Potenciar la comprensió lectora.
   

 • Fomentar la participació.
   

 • Ajudar a la millora de l'expressió oral i de el llenguatge escrit.
   

 • Afavorir la generació de més períodes d'atenció.
   

 • Increment en el seu vocabulari.
   

La principal conclusió que s’extreu de les reflexions que proporciona l’article és que l’Administració Pública hauria de tenir més en compte les tasques que duen  a terme els mediadors, sobretot pel que fa al seu impacte social. Brindar a aquest sector més recursos i iniciatives de major impacte social pot esdevenir una oportunitat per tal de renovar el sector de la lectura i introduir-lo al món digital. És evident que el futur, i ja cada vegada més el present, passa per apostar pels continguts digitals fet que obliga renovar molts processos que fins aleshores tenien un caire analògic. Esdevenir creatius i propers al desenvolupament digital pot ser de gran utilitat, sobretot si es proporcionen noves eines per tal de dinamitzar el sector dels mediadors de lectures. Posar en valor aquest sector pot ser una bona manera de fer entrar altres formes de lectura sectors com les biblioteques públiques, i així esdevenir més atractives per a un públic jove o d’altres públics que fins ara no són usuaris de les biblioteques.

 


 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:
 

Laboratorio Contemporàneo de Fomento de la Lectura. (2018). Nuevas destrezas para los mediadores de la lectura. Fundación Germán Sánchez Ruipérez


 

_____________________________________________________________________