L'estat del videojoc

Un any més, DEV, ‘Asociación española de empresas productoras y desarrolladoras   de videojuegos y software   de   entretenimiento’ ens presenta el 'Libro Blanco del desarrollo español de videojuegos', l'informe de referència que explica en profunditat el panorama del sector productiu dels videojocs amb una mirada local i internacional.

Enguany, de l'extens informe destaquem que Catalunya es consolida com el principal pol de la indústria del videojoc de tot l’Estat, que amb el 31% d'empreses, suposa ja la meitat de la facturació i de l'ocupació de tot el sector. 


 
 

El 81% de les empreses desenvolupa propietat intel·lectual (IP) pròpia. D'altra banda, el 42% desenvolupa videojocs per encàrrec i el 20% publica els seus jocs o jocs de tercers. El 21%, també porta a terme activitats formatives, pel seu compte o en col·laboració amb centres de formación.Una de cada quatre empreses desenvolupa serious games.

Els models de negoci digitals són els que més facturació generen de mitjana per a les empreses espanyoles de videojocs: en primer lloc la venda digital, seguida pels models de negoci free to play amb monetització per publicitat o compres in-game. Els videojocs per encàrrec, de mitjana, ja representen una quarta part dels ingressos del sector.
 


 

La indústria de desenvolupament i producció de videojocs es reconfirma com un sector d'ocupació jove i qualificat: el 55% dels / de les empleats / des té menys de 30 anys i només el 3% supera els 45 anys; el 68% han cursat estudis superiors (llicenciatura, postgrau) i el 24% estudis mitjans (diplomatura, FP superior); a més, el 67% de l'ocupació té un contracte de caràcter indefinido.

Els perfils professionals més presents en la indústria son programador, artista i game designer, que junts sumen el 55% de l'ocupació total.


 


 

La presència de la dona en la indústria segueix sent un repte, ja que l'ocupació femenina només arriba al 16,5%, el que contrasta amb l'equilibri pel que fa a les gamers. La dada segueix la tendència dels principals països productors de videojocs, el que confirma que el sector, també en l'àmbit europeu, ha de fer una reflexió i prendre seriosament aquesta greu anomalia.


  

El mercat del videojoc espanyol és el quart europeu i novè mundial. Tot i això, la indústria espanyola de desenvolupament i producció de videojocs està encara lluny d'ocupar el lloc que li correspon en el rànquing internacional per la grandària del seu mercat. Les indústries dels principals països productors aconsegueixen una facturació per empresa molt superior a la de l’Estat espanyol. Ho podeu comprovar en aquest rànquing:
 

Podeu consultar l’informe complet als següents links:


 

HTML    Libro Blanco del desarrollo español de videojuegos

PDF      Libro Blanco del desarrollo español de videojuegos


 

Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris