Llibre blanc de la indústria catalana del videojoc - 2016

Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV)

La indústria de desenvolupament de videojocs a Catalunya es compon en l'actualitat d’un total de 120 empreses, que representen el 25 % del teixit industrial de l’Estat, el 38% de l'ocupació i el 42% de la facturació total. Es tracta d'un dels dos pols industrials més importants amb la Comunitat de Madrid, que també concentra un nombre igual d'empreses. Segueixen, a certa distància, la Comunitat Valenciana, Andalusia i el País Basc.

La indústria de desenvolupament de videojocs a Catalunya es compon en l'actualitat d’un total de 120 empreses, que representen el 25 % del teixit industrial de l’Estat espanyol.

L’any 2015 va facturar 217 milions d'euros, el que representa més del 40% de tot l'Estat.

Aquesta indústria dona feina de forma directa a 1.687 professionals i genera una ocupació total de més de 3.000 professionals vinculats al sector.

El 85 % de les empreses té una antiguitat inferior a 10 anys.

El 66 % té menys de 10 empleats.

El 44 % factura més de 2 milions d'euros.

Una de cada quatre empreses no factura.

Més del 80 % de les empreses catalanes desenvolupa propietat intel·lectual pròpia.

Més de la meitat de la facturació de la indústria prové dels models de negoci digitals.

El 72 % de la facturació prové de fora de l’Estat.

El 60 % de les empreses declaren tenir dificultats a l'hora de buscar perfils amb la formació adequada a l’actual mercat laboral.

Podem estimar un creixement anual de la facturació del 30 %, la qual cosa permetria superar els 600 milions d'euros l’any 2019.

S’espera superar els 4.600 llocs de treball directes l’any 2019, amb un creixement anual del 29%.

El 35 % de les empreses catalanes està desenvolupant actualment videojocs per a realitat virtual i un 80 % vol fer-ho a curt i mig termini.
 

distribució territorial de les empreses de videojocsPropostes sectorials al Govern de la Generalitat de Catalunya

1. Mesures de suport fiscal i a la competitivitat empresarial

  • Implementar un sistema d'incentius fiscals destinats a afavorir la inversió de persones físiques a startups de videojocs, a partir d’una deducció autonòmica de l’IRPF per inversió en l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitas noves o de recent creació.
  • Creació de programes específics de recerca i captació d'inversió estrangera en els estudis catalans de desenvolupament.

2. Mesures de suport a la formació

  • Crear un Pla de Formació Contínua per al sector amb una política eficaç de beques i/o ajudes per a totes les fases de formació i basades en l'excel·lència.
  • Atenent a la demanda de la indústria del videojoc, dissenyar els plans formatius dels diferents graus, màsters i cicles de formació professional per potenciar tant les capacitats artístiques i de disseny com la part tècnica de programació, sense oblidar la gestió empresarial.
  • Potenciar les vies de comunicació entre les empreses del sector i les entitats de formació per crear un fons de beques públic-privades per finançar llocs de treball d'alumnes en pràctiques.

3. Mesures de suport a la comunicació i visibilitat de la indústria, creadors i continguts

  • Promoció de la indústria de creació de videojocs amb campanyes institucionals nacionals i internacionals, destacant el talent, la creativitat i la professionalitat.
  • Inclusió d'ajudes específiques per a realitzar campanyes de màrqueting i comunicació dins dels suports econòmics a les companyies de desenvolupament i publishing.

4. Visibilitat internacional.

  • Potenciar els esdeveniments existents amb la posada en marxa d’aparadors de produccions de videojocs catalans que puguin atraure els compradors i inversors internacionals.
  • Potenciar l'organització de fòrums de trobada per millorar la relació d’empreses del sector amb inversors privats. ·Promoure l’atracció sostenible de talent internacional.

Font: DEV


També podeu consultar la diagnosi estatal a la següent entrada a Interacció: «Libro Blanco del desarrollo español de videojuegos 2016».


PDF Llibre blanc de la indústria catalana del videojoc 2016


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris