Nous marcs de suport fiscal al mecenatge a Espanya: perspectiva jurídica estatal i autonòmica

Montserrat Casanellas Chuecos | Revista catalana de dret públic

Resum: Aquest treball analitza de forma exhaustiva la legislació estatal i les últimes legislacions autonòmiques aprovades en matèria de mecenatge. L’estudi es planteja des d’una perspectiva jurídica comparada, en la mesura en què analitza els principals aspectes jurídics que caracteritzen la regulació dels incentius fiscals al mecenatge, tenint en compte els àmbits i sectors d’aplicació, el marc competencial i els impostos afectats, els beneficiaris i donants de les actuacions incentivades i les diverses figures normatives creades per a desenvolupar el mecenatge.

Resumen: El presente trabajo analiza, de forma exhaustiva, la legislación estatal y las recientes legislaciones autonómicas aprobadas en materia de mecenazgo. El estudio se plantea desde una perspectiva jurídica comparada por cuanto analiza los principales aspectos jurídicos que caracterizan la regulación de los incentivos fiscales al mecenazgo atendiendo a los ámbitos y sectores de aplicación, al marco competencial y los impuestos afectados, a los beneficiarios y donantes de las actuaciones incentivadas y a las diversas figuras normativas creadas para desarrollar dicho fenómeno.

Abstract: This paper presents a thorough analysis of the recently approved state legislation and regional laws on patronage. The study builds on a comparative legal perspective and analyses the main legal aspects shaping the regulation of tax incentives for patronage according to the areas and sectors of application, the competence framework and the taxes affected, the beneficiaries and donors of the incentivised actions and the various regulatory mechanisms designed to develop this phenomenon.


 

PDF «Nuevos marcos de apoyo fiscal al mecenazgo en España: perspectiva jurídica estatal y autonómica». Revista catalana de dret públic, Núm. 52 (junio 2016), p. 43-66.

HTLM «Nuevos marcos de apoyo fiscal al mecenazgo en España: perspectiva jurídica estatal y autonómica». Revista catalana de dret públic, Núm. 52 (junio 2016), p. 43-66.


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris