Decàleg per al Foment del Mecenatge i el Patrocini Cultural

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha publicat  el 'Decàleg per al foment del mecenatge i el patrocini cultural', que proposa una sèrie d’estratègies de política governamental alhora que informa a agents culturals i entitats donants sobre recursos en aquest àmbit. El document s’ha elaborat amb l’objectiu d’establir unes bases per reorientar la transformació de les polítiques culturals, econòmiques i fiscals fins ara vigents.

Per explicar les pràctiques de patrocini i mecenatge, així com per organitzar les propostes i recomanacions que recull l’estudi, s’utilitzen tres eixos: la realitat social, les polítiques públiques, i els operadors.

Les estratègies d’actuació inclouen tant orientacions genèriques com accions d’ordre legislatiu i executiu, així com canvis d’hàbits en la gestió dels agents que treballen en la cultura.

El decàleg proposa una sèrie de principis i propostes que formen una proposta integral per donar alternatives a la incertesa del moment polític i econòmic actual. L’objectiu últim és ajudar a fer reflexionar els diferents actors amb capacitat de decisió –governamentals i no governamentals– en el moment de proposar i implementar aquelles estratègies que, en cada cas, estiguin a les seves mans.

  • Estratègies lligades a la formació de la realitat social i els seus valors culturals, socials, comunicatius i filantròpics.
  • Estratègies de política pública.
  • Estratègies centrades en els donants, receptors i mediadors.

Els autors del treball adverteixen que les mesures concretes que es formulen en el document no s’han de prendre com una proposta tancada, sinó com a “punt de partida per a una negociació més àmplia amb el conjunt d’operadors del sector”.

Destaquem 10 propostes d'aquest decàleg:

1. Eliminar les obligacions tributàries als projectes de micromecenatge amb recaptacions inferiors a 3.000 euros, en cas de disposar d'un mínim de 30 donants que no siguin professionals del sector.

2. Deducció progressiva en la quota de l'IRPF fins al 75% de la donació per als primers 150 euros de cada donació individual feta, i fins al 60% per als entre 150 i 300 euros següents. La resta d'aportacions tindrien una deducció general d'un 40%.

3. Establir un mecanisme de subvenció addicional d'un 33,3% per a aquells projectes que hagin recaptat, gràcies al micromecenatge, entre 5.000 i 8.000 euros, i on hagin participat 120 persones com a mecenes.

4. El Govern hauria d'ampliar amb un 5% addicional les donacions a entitats establertes en comarques perifèriques o municipis amb un PIB per càpita inferior al 25% respecte al de la mitjana catalana.

5. Instaurar un premi nacional de mecenatge cultural i altres premis que valorin la tasca dels mecenes i els patrocinadors –aquests últims associats a organitzacions empresarials i cambres de comerç.

6. Eliminar els avantatges fiscals extraordinaris que el consell de ministres dóna cada any a empreses que patrocinen grans esdeveniments.

7. Modificar el criteri de fiscalitat d'associacions i fundacions culturals perquè es basi en la finalitat social dels recursos i no en el mecanisme d'origen dels ingressos.

8. Desenvolupar un observatori independent que impulsi l'elaboració i publicació d'una base de dades amb l'historial dels projectes culturals finançats mitjançant el mecenatge i el patrocini a Catalunya i d'un directori en què els projectes o institucions puguin constar en una llista amb diverses etiquetes per facilitar la seva visibilitat.

9. Crear consells de mecenes i patrocinadors a les organitzacions culturals públiques i incorporar algun membre rellevant als consells d'administració.

10. Incorporar professionals especialitzats a equips de gestió que desenvolupin bones estratègies de captació i manteniment del mecenatge i el patrocini cultural.

Aquest decàleg és un extracte del treball 'Estat de la qüestió, propostes i recomanacions per al foment del mecenatge i el patrocini cultural a Catalunya', dut a terme per la Universitat de Barcelona per encàrrec del CoNCA i ha comptat amb el suport de la Fundació Banc Sabadell.

PDF  Decàleg per al foment del mecenatge i el patrocini cultural

PDF Estat de la qüestió, propostes i recomanacions per al foment del mecenatge i el patrocini cultural a Catalunya 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris