Estadística i comptes de les empreses culturals (EMPCULT). 2014

El volum de negoci de les empreses culturals de Catalunya va ser de 10.614 milions d'euros l'any 2014, el seu valor afegit brut va ascendir a 3.758 milions d'euros i hi treballaven 104.609 persones.

L'Estadística i comptes de les empreses culturals és una operació de síntesi que recull un conjunt de magnituds econòmiques i d'indicadors rellevants de les empreses d'aquest àmbit. Aquesta informació, de periodicitat anual, permet fer un millor seguiment de la realitat del sector cultural de Catalunya des de la perspectiva empresarial i determinar el comportament de les empreses que elaboren els béns i serveis culturals.

La delimitació de les activitats que formen part del sector cultural s'ha basat fonamentalment en els treballs metodològics duts a terme pel European Statistical System Network on Culture (ESSnet-Culture, en PDF), creat a instàncies de la Comissió Europea i l'Eurostat. També s'ha tingut en compte el Marc d'estadístiques culturals actualitzat per la UNESCO l'any 2009.

La informació sobre l'activitat de les empreses culturals utilitzada per aquesta operació prové de les següents fonts estadístiques: l'Enquesta anual de serveis, l'Enquesta industrial d'empreses, l'Estadística sobre activitats en R+D, l'Enquesta sobre innovació a les empreses i l'estadística de Comerç amb l'estranger.


 

Producció i valor afegit brut de les empreses culturals. Catalunya. 2014


 

Empreses i ocupació de les empreses culturals. Catalunya. 2014


 

Resultats econòmics de les empreses culturals. Catalunya. 2014


 

Personal i despesa interna en R+D i innovació tecnològica. Catalunya. 2014


 

Comerç amb l'estranger de béns culturals. Catalunya. 2014


Font : Idescat


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris