Companyies d’arts escèniques de Catalunya 2014 Teatre, dansa i circ

Gabinet Tècnic. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

El Departament de Cultura ha publicat les dades de les companyies de teatre, dansa i circ del període 2010-2014 amb un annex detallat per a cada àmbit.

L'Estadística d'arts escèniques. Companyies de teatre, dansa i circ permet descriure, analitzar i dimensionar l'evolució del sector respecte el nombre de companyies, els espectacles produïts i presentats, l'activitat internacional, així com els recursos disponibles i el personal

dades clau 2014 arts escèniques

Principals resultats


A Catalunya hi ha un total de 170 companyies d’arts escèniques, 118 de teatre, 28 de dansa i 24 de circ.

 • Un 31 % de les companyies catalanes porten més de 25 anys en escena. Tot i així, el panorama general és d’un gran dinamisme, amb un 34 % de companyies fundades després de l’any 2000.
 • Les companyies de teatre catalanes generen 905 llocs de treball. Cal destacar que, en molts casos, les companyies tenen una estructura petita en la que els treballadors fan més d’una tasca.
 • El volum d’ingressos de les companyies catalanes es situa al voltant dels 48,5 milions d’euros, amb un 67 % corresponent a caixets i un 28 % a aportacions públiques. Per altra banda, el volum total de despeses (47 milions d’euros) es concentra, bàsicament, en personal i activitat.
 • Les companyies catalanes van presentar, al llarg del 2014 820 espectacles amb un cost de producció que se situa entorn els 10 milions d’euros. D’aquests espectacles es van fer 15.812 representacions, és a dir, una mitjana de 19 representacions per espectacle.
 • El 56 % de les representacions es van fer en català.
 • 71 companyies (42 %) van sortir a l’estranger. Amb 163 espectacles, van visitar 47 països, on van fer més 1.169 representacions. La majoria d’aquestes representacions es realitzen a la Unió Europea (71 %), majoritàriament a França i a Alemanya.
 • Per primer cop, s’ha analitzat el cicle de vida d’un espectacle a partir del seu comportament durant el període 2010-2014 prenent com a marc conceptual les 7 grans tipologies de companyies en el sistema escènic català descrites en el DeCultura 15
 • En termes generals, s’observa que són les companyies de dansa i circ les que aconsegueixen amortitzar durant més temps els seus espectacles, atès que més d’un 20 % d’ells continuaven en escena 5 anys després de la seva estrena.
 • Les companyies de teatre públiques i les grans productores es caracteritzen per una alta producció d’espectacles, però que moren majoritàriament durant els dos primers anys.
 • Les grans companyies de teatre històriques aconsegueixen amortitzar bona part dels seus espectacles gràcies a l’activitat a la resta de l’Estat, on concentren el 55, 1 % de les seves representacions.
 • Les companyies de teatre infantil i les de dansa són les que fan una explotació més distribuïda en el temps per tal d’amortitzar els recursos invertits en la creació d’espectacles. 

De

PDF DeCultura núm. 40. Companyies d’arts escèniques de Catalunya 2014  

PDF Annex 1: Companyies d’arts escèniques de Catalunya 2014

PDF Annex 2: Companyies de teatre 2014

PDF  Annex 3: Companyies de dansa 2014  

PDFAnnex 4: Companyies de circ 2014


 


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris

 C