L’Animal a l’esquena

l’Animal a l’esquena

Aquest és un esquema que ja hem vist en alguns dels casos que hem anat presentant en les darreres setmanes. La llavor de l’Animal a l’esquena és una joint venture de dos creadors, la ballarina i coreògrafa valenciana Maria Muñoz i l’autor català Pep Ramis, que al 1988 van fundar la companyia de dansa Mal Pelo, guanyadora l’any 2002 amb el Premi Nacional de Dansa i el 2009 el Premio Nacional de Danza. Després d’uns anys de treball conjunt, l’any 1997 inicien la restauració d’un mas (el Mas Espolla) situat a la localitat on residien, Celrà[1] que serà la seu de l’Animal a l’Esquena, un centre de creació, investigació, debat i exhibició en l’àmbit de les arts escèniques i visuals. Entre 2001 i 2010 ambdós van codirigir el centre amb Toni Cots, i des de 2011 ho fan amb la col·laboració d’un equip d’assessors artístics.

Inicialment, l’Animal volia engegar una sèrie d’activitats puntuals que aportessin un treball de reflexió i pràctica al llenguatge escènic contemporani, però a partir de l’any 2003 l’activitat va anar fent-se cada cop més freqüent, i el centre es va acabar convertint en una referència a nivell nacional i internacional, acollint creadors de tot el món i generant a partir de les residències que oferia molts projectes artístics.

L’Animal és, tot i les dificultats per les que ha passat en els darrers anys –entre 2006 i 2015 va perdre un 73 % dels seus ingressos, i en aquest 2016 s’han començat a recuperar els nivells de 2013- un projecte viu com ho demostra el fet que l’actual equip el composen els seus dos codirectors, tres treballadors autònoms i una persona a temps complert de forma discontinua. Abans de la crisi econòmica, quan el pressupost de l’organització era el triple havien comptat amb fins a quatre treballadors estables. Una altra de les conseqüències de la pèrdua d’ingressos ha estat la reducció de les activitats de l’Animal fora del Mas Espolla. Fins fa uns anys Muñoz i Ramis celebraven activitats amb certa freqüència a Girona i Salt i participaven a xarxes internacionals de cooperació a Europa i l’Orient Mitjà[2].

L’Animal a l’Esquena es finança gràcies a les aportacions de diverses institucions públiques i les quotes que aporten els residents. Amb l’Ajuntament de Celrà gaudeixen d’un conveni de col·laboració triennal mitjançant el qual reben suport econòmic, facilitats per utilitzar espais públics, material i infraestructures i aporten continguts a la programació cultural de l’Ajuntament, en forma d’espectacles, contactes amb altres artistes i suport en la definició de mostres i activitats en l’àmbit principalment de la dansa. La Diputació de Girona aporta suport econòmic des del 2002 i l’any 2008 l’Animal va col·laborar en un projecte de recerca sobre el sector cultural a les comarques de Girona finançat per la Diputació de Girona i coordinat per la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació gestionant una part important de les activitats d’obtenció d’informació en l’àmbit de les arts.

Projectes com aquest, tot i la seva meritòria capacitat per genera ingressos propis serien inviables sense el suport de les administracions públiques. L’Ajuntament de Girona va col·laborar amb l’Animal entre el 2003 i el 2012 i la Generalitat de Catalunya aporta suport econòmic de forma continuada des de l’any 2002, principalment pel desenvolupament del programa d’activitats però també per la preservació del patrimoni d’interès cultural que conforma el Mas Espolla.

l’Animal  ha sabut teixir relacions amb les administracions públiques,  com ho demostra el fet que des de l’any 2004 rep suport econòmic del Ministerio de Cultura per la realització d’activitats i manté un contacte freqüent amb alts càrrecs a Madrid. I aquest no ha estat l’únic vincle amb l’Administració de l’Estat que ha mantingut l’Animal, ja que entre els anys 2007 i 2009 l’AECID va finançar un projecte de cooperació internacional en el que participava l’Animal en el marc de l’estratègia de cultura i desenvolupament del Ministeri d’afers exteriors coordinada per l’Agencia. Aquest no ha estat l’únic projecte internacional en el què ha estat involucrat l’Animal: durant una dècada, entre 2002 i 2012 va participar en diversos projectes en el marc dels programes europeus i les seves xarxes regionals.

En l’àmbit acadèmic, l’Animal manté un conveni amb la Universitat de Girona des de l’any 2001 fins a la data actual entre els resultats del qual destaca la posada en marxa del “Master in Contemporary Arts Practice & Dissemination” (MACAPD) que va estar vigent entre els anys 2007 i 2010.

La vocació col·laborativa de l’Animal no s’acaba aquí, ja que en aquests anys ha participat en diversos projectes amb altres entitats gironines com el Centre Cultural la Mercè de Girona, la Casa de Cultura de Girona o el Festival Temporada Alta.

No estan clars quins són els factors que ho han provocat –com gairebé sempre és una barreja d’elements personals, ambientals i institucionals-, però les comarques gironines han vist en els darrers 20 anys com naixien una sèrie d’iniciatives culturals i artístiques, moltes d’elles privades, en entorns rurals on fins ara no hi havia massa activitat fora de l’àmbit de les festes populars, els ateneus o els equipaments culturals públics. Els gerents de l’Animal a l’Esquena, com molts altres dels que lideren projectes com aquest a la Catalunya rural, es queixen de la discriminació que pateixen els municipis allunyats de la capital i dels grans nuclis de urbans,


 

«La iniciativa privada és qui bàsicament ha impulsat projectes culturals fora de les capitals catalanes. Aquesta iniciativa està molt desconsiderada a nivell de finançament, tenint en compte el risc econòmic que assumeixen aquestes entitats i la gran feina i suport que donen als artistes nacionals i internacionals.

Creiem que caldria reforçar aquestes iniciatives en major manera des del Departament de Cultura de la Generalitat i també de les Diputacions que haurien de conèixer millor la tasca que desenvolupem i l’estreta vinculació amb el municipi que ens acull.»


 

 

[1] Celrà és un municipi de la comarca del Gironès de poc més de 5.000 habitants que ha duplicat la seva població des de 1998 i compta amb uns notables serveis i equipaments culturals: El Teatre Ateneu del Celrà, La Fàbrica de Celrà, centre cultural, Escola de Música o l’Escola de Dansa.

[2] Alguns dels projectes en els que van estar involucrats en aquells anys són els següents: DBM (Danse Bassin Meditérranéen) entre el 2002 i el 2009: formada per països del nord i del sud del Mediterrani: França, Portugal, Holanda, Eslovènia, Espanya, Itàlia, Marroc, Tunísia, Turquia, Egipte, Líban, entre altres; Projecte The Journey, 2004, entre Portugal, Itàlia i Espanya; Projecte “Sites of Imagination”, 2007, entre Portugal, Eslovènia, Itàlia, França i Espanya;   Projecte “Absent Interfaces”, 2007-2008, entre Àustria, Croàcia i Espanya; Projecte “Corpi in rete”, 2007, entre Sardenya i Catalunya; Projecte “Miniatures”, 2010, entre França, Egipte, Tunísia, Itàlia i Espanya; Projecte “Reolutionary Bodies”, 2011-2012, entre França, Itàlia, Holanda, Egipte i Espanya.


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris