Llibre Blanc de la Cultura a Terrassa

Ajuntament de Terrassa

El Llibre Blanc de la Cultura a Terrassa és el resultat d'un procés de reflexió sobre quin era l'estat de la cultura a la ciutat que va començar el 2009 amb la constitució del Consell Municipal de la Cultura i les Arts, i en  fer una diagnosi sobre la realitat cultural de la ciutat. A partir d'aquest document  es va obrir un procés de participació per concretar les actuacions necessàries per assolir els objectius marcats. Durant aquest procés es van celebrar cinc conferències per conèixer experiències d'èxit, una desena de sessions de treball per definir les actuacions a realitzar i el Congrés de la Cultura, que va servir per identificar la comunitat cultural més enllà de la societat organitzada.

El resultat de tot això és el Llibre Blanc de la Cultura  dividit en cinc eixos: Capitalitat i projecció, Connectivitat, Cohesió social, Governança i Creativitat i Innovació. El primer eix proposa per exemple impulsar la marca Terrassa més enllà de la ciutat, posar en valor el patrimoni arquitectònic amb elements singulars com la Seu d'Ègara, el modernisme o el patrimoni industrial i tèxtil. 

Pel que fa al segon eix, algunes propostes són programar esdeveniments culturals basats en la participació massiva de la gent per tal de connectar persones, grups i entitats; crear una plataforma digital que esdevingui punt de confluència de la comunitat cultural local o establir noves vies i formats de participació actualitzades als temps actuals. Sobre governança, el llibre estableix l'elaboració d'un mapa de recursos per saber qui fa què a la ciutat i impulsar un nou model de governança que, entre d'altres, inclogui la creació d'una fundació orientada a la gestió dels principals equipaments i programes de la ciutat.

En l'últim eix, el de la creativitat i la innovació, es proposa vincular la ciutat amb el programa 'Europa Creativa', com a via d'innovació i obtenció de finançament i crear una fàbrica de creació, entre moltes altres propostes. 

Sumari:

1. Presentació de l’Alcalde

2. El procés del Llibre Blanc de la Cultura a Terrassa

3. Capitalitat cultural i projecció exterior

• Beatriz García: Què és una capital de cultura?

• Vicenç Villatoro: Cultura: ser un nus a la xarxa

4. Connectivitat cultural

• Santi Martínez: Connecctivitat cultural: al núvol i a la plaça

• Joan Martínez Colás: Connectivitat cultural

5. Cultura i cohesió social

• Itziar González: La cultura i la cohesió social

• Adela Farré: La cultura, en el camí cap a la felicitat

6. Innovació i creativitat cultural

• Josep Ramoneda: Ciutat, creació, innovació

• Pep Pla: Voluntat d’evolució i descoberta

7. Governança

• Mila Gascó: la governança cultural

• Joaquim Rius: La governança cultural a les ciutats mitjanes: de la cooperació público-privada a l’articulació entre ciutat i cultura

8. Accents sectorials

9. Llistat d’accions per àmbits

PDF  Llibre Blanc de la Cultura a Terrassa 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris