Artistes en perill: una guia per a la llibertat d’expressió artística

Artist at Risk Connection

La llibertat d’expressió artística és un dret humà fonamental i un indicador d’una societat sana i lliure. Però la llibertat artística està sent atacada: els règims autocràtics temen els artistes perquè expressen la identitat cultural, promouen noves idees, fomenten el diàleg i donen testimoni de la inhumanitat.

Aquest és l’àmbit d’acció d’Artists at Risk Connection (ARC), un projecte de PEN America, la missió de la qual és garantir que els artistes i professionals de la cultura puguin viure i treballar sense por, atenent les necessitats d’aquells artistes que estan en risc i de les organitzacions involucrades. L’organització apunta que, més enllà de la greu crisi que ha representat per al sector cultural la pandèmia de la COVID-19, alguns governs repressius han aprofitat per reprimir més durament la dissidència.
 

Presentació d’Artists at Risk Connection (ARC) de PEN America
 

En aquest context, l’ARC acaba de publicar la primera guia de seguretat per a artistes que ofereix estratègies pràctiques perquè els artistes entenguin, explorin i superin el risc amb l’objectiu de guiar l’artista per superar l’aïllament i la desorientació que causen aquestes situacions.

La guia, que ha estat elaborada a partir de la informació obtinguda directament per un gran nombre d’artistes que han patit persecucions per exercir el seu dret a expressar-se lliurement, s’endinsa en temes com la definició i la comprensió del risc, la preparació per a les possibles amenaces, l’enfortiment de la seguretat digital, la documentació i l’anàlisi de la persecució i ofereix un extens llistat d’eines per a la recerca d’assistència i la recuperació dels traumes soferts.

A més, l’obra recull els testimonis de tretze artistes de diversos orígens i disciplines que han patit o estan patint algun tipus de persecució o censura a causa del seu treball. Aquests continguts aniran actualitzant-se amb l’objectiu de reflectir els canvis que puguin donar-se i així poder respondre amb recomanacions més adients als conflictes que es generin arreu del món.

A tall de conclusió, se’ns recorda, però, que la imposició de lleis estatals que regulen què és allò que està permès i què no, emmordassant i empresonant artistes en virtut de lleis de ciberseguretat, antiterrorisme o difamació, va més enllà. Hi trobem també agents no estatals, com ara grups extremistes, companyies privades de telecomunicacions o grans empreses que fan servir el seu poder per regular continguts i exercir la violència contra aquells que no estan alineats amb els seus relats oficials. Una supressió de les capacitats i llibertat d’expressió dels artistes i una societat desproveïda de mirades i inspiració.


 
 

 Guia completa:


                   Castellano:

Artist at Risk Connection.(2021). La Guía de seguridad para artistas. PEN America

Artist at Risk Connection.(2021). La Guía de seguridad para artistas. PEN America. 


 
 

English:

Artist at Risk Connection.(2021). A Safety Guide for Artists. PEN America.

https://artistsatriskconnection.org/guide