Els efectes indirectes de la inversió pública en cultura i les indústries creatives

Tom Fleming,  Creative Consultancy (TFCC) | Cultural and Creative Spillovers

En aquest informe es troben els resultats de l’estudi preliminar sobre efectes indirectes de la inversió pública en cultura i les indústries creatives a nivell europeu, amb l’objectiu no només de contribuir al debat dels seus efectes i millorar la metodologia existent per la seva recol·lecció i mesura, si no també com a guia per tal que governs i responsables polítics puguin formular unes polítiques i una assignació de recursos més eficaces.

Els efectes indirectes o col·laterals d’aquesta inversió són entesos aquí com a tot impacte posterior ja sigui en la societat o l'economia en sí a través de les idees (coneixement), habilitats, i diferents tipus de capital que poden tenir lloc en diferents períodes de temps, tant nacional com internacional, planificat o no planificat, directament o indirecta i tant positius com negatius.

Des d’aquest punt de vista i prenent com a punt de partida l’anàlisi d’un centenar de documents - entre estudi de casos, enquestes i anàlisis quantitativa d’informes governamentals, entre d’altres - provinents de 17 països europeus, es classifica els efectes indirectes en tres tipus: la innovació a través de la difusió de coneixement (cap a la societat i l’economia en si), la salut i el benestar en termes de productivitat i innovació proporcionats pel coneixement i la industria i; l’entorn creatiu i posicionament de marca gràcies als efectes de xarxa (clústers), indústria i coneixement.

A l’últim apartat de l’informe poden trobar-se les recomanacions metodològiques i suggeriments per a futures investigacions sobre els efectes indirectes de la inversió pública, que van des de l’anàlisi dels consumidors a través de les noves tecnologies (per tal de comprendre millor el paper de la cultura en l’impuls de l’economia) a l'ús de grups de control.

 PDF  Cultural and creative spillovers in Europe.Report on a preliminary evidence review 


Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris