Cultura visual i política pública: anem cap a una política visual?

Victor Bekkers, Rebecca Moody | Routledge

La imatge té una presència cada vegada més destacada a la societat contemporània per l’aparició de tecnologies visuals que faciliten la producció, distribució i consum d’imatges. Molts investigadors han analitzat l’emergència d’aquesta nova cultura visual a la societat actual però manca encara una anàlisi més profunda que vinculi la cultura i tecnologies visuals amb un nou estil de fer política. Aquest és el punt de partida d’aquest llibre que investiga com aquesta  nova cultura visual influeix en tot el cicle polític (establiment de les agendes, disseny de les estratègies, pressa de decisions i avaluació) i analitza conceptes generals com ara poder, contextualització o discurs. El llibre presenta també estudis de cas que examinen amb detall aquesta influència de la imatge i les noves tecnologies visuals a l’hora d’elaborar les estratègies per gestionar qüestions com l’ús dels recursos naturals, malalties i epidèmies, situacions de risc per a la població, integració de minories, racisme, llibertat d’expressió, desastres naturals o terrorisme, entre d’altres.

«Visual culture and public policy : towards a visual polity?» fa un repàs a la història de la cultura visual a la societat contemporània i mostra com les noves tecnologies aplicades a la imatge han donat lloc a noves pràctiques socials, econòmiques i polítiques. Els autors estableixen quatre tipus de tecnologies aplicades a la imatge, que són: el dibuix, la fotografia, el vídeo i l’animació. A continuació estudien el paper que aquestes tecnologies juguen en la producció i distribució d’imatges i productes visuals, així com el poder que la imatge pot adquirir com a recurs molt valuós  per a persones, grups i organitzacions a l’hora de proposar idees, visions específiques o persuadir a d’altres persones, grups i organitzacions. I plantegen la qüestió següent: si les tecnologies visuals són eines molt útils per a la creació d’imatges i discursos visuals molt potents, la pregunta següent és: qui té accés a aquest poder? Qui exerceix el control sobre aquestes tecnologies? I quin canvis s’han produït a l’hora de desenvolupar, implementar i emprar aquestes tecnologies visuals en el context institucional?

Seguidament el llibre focalitza l’atenció en els processos polítics i com els governs emprenen la producció i distribució d’imatges a l’hora de gestionar nombrosos canvis socials que requereixen d’atenció política. A partir d’aquestes exploracions teòriques els autors proposen un model conceptual que ajudi a explicar com aquesta producció i distribució d’imatges pot canviar la forma, el contingut i els resultat d’un procés polític determinat. A continuació s’investiguen estudis de cas concrets que es presenten agrupats en tres apartats.

El primer grup il·lustra com la producció i distribució d’esdeveniments visuals pot influir en l’establiment de les agendes polítiques. Així, s’estudia el paper de les diferents tecnologies visuals en el debat polític sobre la sanitat pública als EUA a patir de les repercussions del documental de Michael Moore ‘Sicko’, o la influència de la pel·lícula holandesa ‘Fitna’, que només pot ser vista a través d’internet, en els debats sobre immigració a Holanda. El segon grup descriu les repercussions d’aquesta cultura visual en els processos de formulació d’estratègies polítiques. I s’hi analitzen, entre d’altres, els casos concrets de l’expansió de determinades malalties a Alemanya o problemes locals i regionals de seguretat ambiental als Països Baixos. L’últim grup de casos tenen a veure amb els processos d’avaluació política en relació a un conjunt d’incidents en la societat holandesa.

Als dos últims capítols del llibre es comparen els resultats de les anàlisis dels  casos anteriors, es formulen algunes conclusions i es planteja la qüestió següent: Podem parlar d’una forta influència de la imatge en la formulació de polítiques? Podem parlar d’un sistema de govern visual emergent?

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris