Cultura i polítiques públiques a Europa : quins valors cal preservar en temps de crisi?

Europa | Presses Universitaires de Limoges (Pulim)

Llibre que recull una síntesi de les actes i taules rodones celebrades en l’últim  col·loqui anual de l’associació Europa a Limoges on es va debatre sobre la noció de cultura des del punt de vista de les polítiques públiques. Una noció polisèmica, segons els participants, que tant pot fer referència a les diverses realitats nacionals i territorials com a una política comunitària en matèria de cultura. També van analitzar el sistema actual de governança de la cultura, el paper dels diversos actors i agents que hi intervenen, les diverses modalitats de finançament de les polítiques culturals, la funció de la cultura com motor de cohesió social i territorial o les implicacions de les noves modalitats d’accés a la cultura. Així mateix, també van reflexionar sobre la noció mateixa de la cultura i sobre com contemplar-la, si com una mercaderia més o com un dret i una font de llibertat de creació i expressió.

El llibre es titula igual que el col·loqui, «Culture et politiques publiques culturelles en Europe: quelles valeurs à préserver en temps de crise?» i els participants – experts europeus, professors universitaris, responsables d’administracions locals i estatals – es plantegen fins a quin punt cal protegir i encoratjar la creació artística i com procurar unes condicions favorables per a la llibertat de creació, per implementar i afavorir noves fórmules de col·laboració entre actors públics i privats de la cultura i fer possible el seu finançament. Constaten també que una preocupació compartida pel conjunt d’estats de la Unió Europea representats en el col·loqui és el potencial i la importància creixent de les polítiques culturals en el desenvolupament i la dinamització de territoris deprimits, tant urbans com rurals. Un altre eix dels debats gira al voltant de l’impacte del desenvolupament de tecnologies de la informació i de la comunicació en l’economia de la cultura i s’analitzen els sistemes nacionals de protecció dels artistes. Per acabar, el col·loqui aborda qüestions relacionades amb la diplomàcia cultural i amb les lluites d’influències entre els Estats i les col·lectivitats territorials en matèria cultural, així com amb el paper de la cultura en la constitució de la identitat nacional i amb l’afirmació d’aquesta identitat sobre l’escena internacional.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris