Cultura i joves

Antoni Laporte i Joaquina Bobes | CoNCA

A fi de contribuir a la reflexió vers el sistema cultural i l’evolució de les polítiques culturals a Catalunya, l’Informe anual sobre l'Estat de la Cultura i de les Arts a Catalunya 2015 ve acompanyat per un seguit d’articles que, tot posant l’accent en diversos aspectes clau, busquen repensar una nova formulació de les polítiques culturals que siguin realment capaces de reflectir els aspectes determinants de les transformacions que viu la societat catalana.

Repte digital. El territori virtual s’ha de pensar des de la mirada de l’accés universal a la cultura, de la connexió i la presència en l’esfera internacional de noves modalitats d’economia i de creació.

L’article elabora la seva reflexió al voltant de l’impacte i eclosió de noves tecnologies en la societat actual i com els efectes conjunturals de la crisi econòmica dominant, han modificat les pràctiques i els hàbits de consum cultural, sobretot atenent els efectes que ha tingut sobre la població més jove i la incidència del factor migratori en aquest grup d’edat.

A través de l’anàlisi de les darreres enquestes sobre participació cultural i joventut a Catalunya, així com d’altres textos provinents de la comissió europea, s’evidencia el retrocés del consum cultural tradicional de forma accentuada en els grups d’edat més joves. Indicadors com l’índex d’atur, l’edat d’emancipació, la posició social de la família dels joves i d’altres relatius al tipus de suport utilitzat per escoltar música o visualització de concerts assenyalen com les principals activitats que realitzen són activitats lúdiques que no impliquen cost econòmic.

Donat l’envelliment progressiu de les audiències i els nivells de participació decreixents entre els joves en el consum cultural tradicional, caracteritzat per activitats culturals fortament subvencionades amb finançament públic, l’article apunta com un dels principals reptes de les polítiques culturals a Catalunya el desenvolupament d’audiències on es tingui en compte a la població jove, que siguin no només espectadors sinó també protagonistes de les activitats culturals.

PDF Cultura i joves

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris