Informe de les programacions dels espais escènics municipals de la província de Barcelona Resultats any 2013

Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals l Oficina de Difusió Artística (ODA)

Aquest informe és una actualització de les medicions del Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals que publica anualment l'Oficina de Difusió Artística (ODA) de Diputació de Barcelona.

Els principals resultats observats són:

Les propostes escèniques incloses al Circuit l’any 2013 s’han adreçat a més de 2,5 milions de persones de la província de Barcelona (el 66% del total), tot i que s’han reduït un 28% la participació dels ens locals (61 en total).

Durant el 2013, els espais escènics participants al Circuit han programat 1.395 funcions (un 2,4% menys que l’any anterior) d’un total de 634 companyies (un 8% més) amb la participació de 747 espectacles (un 3,5% més).

Les companyies participants al Circuit han realitzat una mitjana de 2,2 funcions l’any 2013, destaca el teatre amb 3,1 funcions de mitjana. En reduir-se el nombre de funcions però augmentar el nombre d’espectacles programats, la mitjana de funcions per espectacle s’ha reduït lleugerament (passa de 2 a 1,9 ).

El nombre d’assistents a les funcions de pagament ha estat de 345.679. Aquesta xifra suposa un increment de l’1,4% respecte al 2012. Si es tenen en compte les funcions d’iniciativa de tercers programades en col·laboració amb l’espai escènic municipal, el públic s’eleva als 364.516 espectadors.

La mitjana d’assistents per funció ha crescut un 3,3%, situant-se en 265. El percentatge d’ocupació de les sales ha estat del 62,5%, un 13% superior al de 2012 i el més elevat dels darrers quatre anys. Per gèneres, el teatre, la música i la dansa superen el 50% d’ocupació (64%, 63% i 54% respectivament), mentre que el circ i els espectacles multidisciplinars queden per sota d’aquest llindar (48% i 38%). El 33% de les funcions han superat el 75% de l’aforament de la sala.

La despesa en contractació d’espectacles dels teatres municipals durant el 2013 ha estat de 6,5 milions d’euros, disminuint un 9% respecte a l’any 2012, essent la xifra més baixa de contractació dels últims cinc anys. La despesa s’ha reduït entre un 20% i un 30% en tots els gèneres excepte al teatre, amb un 6,4% més que al 2012.

Amb 4,1 milions d’euros, l’ingrés per venda d’entrades ha estat un 5% inferior al de 2012. El 51% dels ingressos s’han destinat a funcions teatrals, que per primera vegada han superat als de la música. Els concerts s’han endut un 44% dels ingressos, la dansa un 4,4%, el circ un 0,6% i els espectacles multidisciplinars, un 0,1%.

Cada espectacle ha costat de mitjana 4.874€ i ha generat un ingrés mig a taquilla de 3.147€, un 3% menys que al 2012. Els ingressos han cobert, de mitjana, el 65% de les despeses dels caixets. Un 14% de les funcions han generat beneficis respecte el cost de contractació, i un altre 31% n’han cobert més de la meitat.

El cost mig per assistent ha estat de 18,4€, del qual 13,8€ s’ha cobert amb l’ingrès derivat del preu de l’entrada. Si es comparen aquestes dades amb les de l’any 2012, s’observa com el cost per assistent s’ha reduït 9% i el preu mig per entrada un 5,6%.

L’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona ha donat suport, a través del Circuit, a 1.167 actuacions durant el 2013, el 84% de les actuacions del Circuit. El suport aprovat en concepte de subvenció per cobrir els costos de contractació d’aquestes funcions ha estat de 948.089€, dels quals finalment s’han executat 896.941 €. Cada funció del Circuit subvencionada per l’ODA ha rebut de mitjana 763€, un 14% més que l’any anterior.

Pel que fa a les gires de promoció, s’han realitzat 297 funcions de 67 espectacles. Cal destacar l’augment de l’assistència (un 18%) i de l’ingrés per venda d’entrades (un 20%) respecte l’any anterior.


PDF  Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals 2013Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris