Informe de les programacions dels espais escènics municipals de la província de Barcelona Resultats any 2014

Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals l Oficina de Difusió Artística (ODA)

Aquest informe és una actualització de les medicions del Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals que publica anualment l'Oficina de Difusió Artística (ODA) de Diputació de Barcelona.

Els principals resultats observats són:

Les propostes escèniques incloses al Circuit s’adrecen a més de 2,6 milions de persones de la província de Barcelona (el 67,6% del total), un 8,2% més que al 2013 d’ens locals participants (66 en total), tot i que encara és un 40% inferior a la de 2009, l’any amb una participació més elevada.

L’any 2014, el Circuit de l’ODA ha programat 1.718 funcions (un 23 % més que l’any anterior), 754 companyies (un 19% més) i 926 espectacles (un 24% més).

Les companyies participants al Circuit han realitzat una mitjana de 2,3 funcions l’any 2014. Pel que fa a la mitjana de funcions per espectacle, es manté estable respecte a l’any anterior en 1,9.

Dels 926 espectacles, 11 (un 1,2%) s’han representat més de 10 vegades, 89 (9,6%) s’han representat entre 4 i 9 vegades, 184 (gairebé un 20%) van tenir entre 2 i 3 funcions i 642 (un 69,3% del total) només es van representar una vegada.

El nombre d’assistents ha estat de 400.067. Aquesta xifra ha suposat un increment del 15,7% respecte al 2013.

La mitjana d’assistents per funció s’ha reduït lleugerament, un 3% inferior a la de 2013, situant-se en 256 (el mateix nivell del 2012). El percentatge d’ocupació de les sales es situa en el 62,9%, pràcticament al mateix nivell que al 2013. Per gèneres, el teatre i la música superen el 60% (64,3% i 62,8% respectivament), mentre que la dansa i el circ queden per sota d’aquest llindar (55,1% i 55,4%). El 38% de les funcions ha superat el 75% de l’aforament de la sala.

La despesa en contractació d’espectacles dels teatres municipals durant el 2014 ha estat de 7,4 milions d’euros, un 14% respecte a l’any 2013, i mostra una certa recuperació respecte anys anteriors, sense arribar als valors assolits al final de la dècada

S’ha registrat el millor nivell d’ingressos per venda d’entrades de tots els anys de funcionament del Circuit (4.738.034€), un 15% més que l’any anterior. El 50% dels ingressos són aportats per actuacions de teatre i el 42,5%, de música.

Cada espectacle ha costat de mitjana 4.322€ i ha generat un ingrés mig per taquilla de 3.037 €, un 3% inferior al de l’any. Els ingressos cobreixen, de mitjana, el 66,2% de les despeses dels caixets. Hi ha 18,5%  de funcions que va ingressar més del 100% dels costos de contractació, i un altre 48% en cobreix més de la meitat.

El cost mig per assistent ha estat de 17,9,€, dels quals 13,7€ s’han cobert amb l’import de l’entrada. Si es comparen aquestes dades amb les de l’any 2013, s’observa com el cost per assistent s’ha reduït un 3% i el preu mig per entrada un 0,8%.

L’ODA ha destinat 973.413€ a donar suport a les activitats dels teatres municipals. I ha donat suport, a través del Circuit, a 1.518 actuacions. S’han destinat, en concepte de subvenció, 872.413€ per ajudar a cobrir els costos de contractació d’aquestes funcions.

Com a dada positiva de les actuacions en gira, aquest any amb els ingressos de taquilla es cobreix un 52,8% de la despesa en contractació, percentatge superior al de l’any anterior (42,6%).


PDF   Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals 2014Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris