Anàlisi comparativa dels incentius fiscals a la producció cinematogràfica i audiovisual a Europa i Canadà

Centre national du cinéma et de l’image animée

Estudi sobre el funcionament dels sistemes d’incentius fiscals existents en els sectors de la producció cinematogràfica, audiovisual i de vídeo en Europa i Canadà. S’hi analitza amb detall el funcionament d’aquests sistemes a Bèlgica, Canadà, Luxemburg, Alemanya, Irlanda, Hongria i Regne Unit i es fa una anàlisi comparativa de cada país amb el sistema francès.

L’informe estudia totes les mesures fiscals directes i indirectes existents en aquests països per afavorir les coproduccions internacionals i/o la ubicació de localitzacions o prestacions de serveis. L’informe avalua l’atractiu exercit pels mecanismes fiscals d’aquests països sobre la producció francesa i valora els efectes d’aquests dispositius en termes de localització de despeses, de dinàmica industrial i d’impacte sobre l’ocupació. S’hi mostren els impactes econòmics i fiscals generats per aquests dispositius i es fa un repàs de la seva evolució des de que van ser creats.

Per a cada sistema, l’estudi presenta els seus objectius, condicions d’aplicació, tipologia, beneficiaris, condicions de localització geogràfica de l’empresa, naturalesa i fonament dels costos subvencionables, condicions de localització de les despeses, compatibilitat amb altres ajudes públiques nacionals o estrangeres, taxes de les despeses i dels crèdits fiscals o els criteris de capitalització.

PDF Étude comparative des crédits d’impôts en Europe et au Canada

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris