Estudi de l’impacte econòmic de l’esdeveniment Canet Rock*014

Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic  

L'estudi d'impacte econòmic de CANET ROCK*014 l'ha elaborat l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, que disposa d'un programa de suport als ajuntaments, el Mentor Territori, que té com a finalitat l'assistència tècnica per al desenvolupament de projectes destinats a la promoció econòmica i l'ocupació. En el cas concret del Canet Rock i el seu impacte econòmic, es va encarregar a l'empresa GESOP, que va fer dues enquestes durant el festival. Una entre els 27.000 visitants que van acostar-se al municipi amb motiu de la celebració del Canet Rock i una altra entre els comerciants de Canet. De la primera es van fer gairebé un miler d'entrevistes. De la segona mig centenar.

La despesa que les més de 27.000 persones van generar al municipi fora del recinte del festival, incloent l'allotjament, s'estima en uns 381.000 euros. L'Ajuntament ha comptabilitzat una despesa feta pel consistori de gairebé 36.000 euros. Si es té en compte també l'efecte induït que tota aquesta despesa genera en l'economia i que es quantifica en uns 180.000 euros, l'impacte econòmic total del festival generat al municipi s'ha estimat en gairebé 600.000 euros.  

L'impacte econòmic per als comerciants i restauradors va ser també positiu. Ho ha estat més pels establiments d'hostaleria que per als comerços. Tot i això, entre aquests darrers, són els dedicats a l'alimentació els qui més van veure créixer la seva xifra de negoci. I l'impacte va ser més positiu per als qui van fet alguna acció concreta amb motiu del festival.

Entre el perfil dels visitants destaca que la mitjana d'edat no arriba als 30 anys. La majoria són catalanoparlants i té estudis superiors. La ciutat de Barcelona i les comarques més properes són les que van aportar la quantitat més gran de visitants, sobretot el Maresme (15,9%) i el Vallès Oriental (8,1%). El cotxe va ser el mitjà de transport triat majoritàriament, però quatre de cada deu visitants, van arribar en tren.

Un 15% dels visitants es van quedar a dormir a Canet. La gent més gran i els que venien de més lluny són els qui més van pernoctar a la ciutat. I el càmping van ser l'allotjament triat en primera opció. De mitjana, els assistents de fora de Canet es van gastar uns 31 euros per persona, més a dins del recinte que a fora. I els diners van ser majoritàriament gastats en menjar i beguda.

Pel que fa a l'opinió del festival, el més positiu va ser la música i el cartell i també l'ambient, per davant de la reivindicació política, la història del festival o l'indret on es va celebra. De fet, el motiu principal per anar-hi van ser els grups triats per al cartell. En canvi, quan es pregunta pel més negatiu, el més esmentat són les incidències derivades de l'organització, per aglomeració i cues als bars i lavabos del recinte i també els problemes de mobilitat derivats, com ara la relativa llunyania de l'estació o la platja.

Més del 90% dels enquestats creuen que el Canet Rock s'ha de tornar a celebrar l'any que ve. Si fos així, gairebé la meitat assegura que tornaria i més d'un terç diu que probablement també ho faria. Els que més asseguren que tornarien al Canet Rock són els joves.

Pel que fa a les despeses que ha tingut l'Ajuntament, l'estudi recull les dades econòmiques per àrees. Així s'hi reflecteix Joventut (1.500 euros), Seguretat Ciutadana (1.815 euros), Obres i Serveis (1.850 euros), Promoció Econòmica (1.817 euros), Medi Ambient (7.242 euros), Cessió de parcel·les (4.500 euros) o personal (16.894 euros). La despesa ascendeix a 35.621 euros. Cal afegir també àrees que han treballat intensament per aquest esdeveniment, com ara la de Comunicació i gestió de la informació, que ha dut a terme tot el seguiment de l'esdeveniment des que era projecte fins a la seva celebració i tota la feina posterior d'edició i muntatge dels documents gràfics que formaran part de la història local.

L'estudi conclou amb una bona valoració general del festival i de la repercussió social i també econòmica que ha generat a Canet de Mar. I es proposen també opcions a desenvolupar de cara a noves edicions del festival, com ara donar a conèixer Canet com a destinació turística de proximitat o oferir més activitats paral·leles i vinculades el dia abans o després de l'esdeveniment.

PDF  Estudi de l’impacte econòmic de l’esdeveniment CANET ROCK*014

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris