Artists in organisations. Informes finals del projecte Creative Clash

Les empreses i organitzacions de tot tipus comencen a adonar-se del valor de les intervencions artístiques més enllà de la imatge de marca i de la comunicació, així com  del paper que poden jugar els artistes i creadors en el desenvolupament de nous mètodes i processos de treball, en el foment de la creativitat i la motivació dels treballadors, en la gestió del canvi i en la millora de l’entorn laboral. Aquesta és una de les principals conclusions d’un dels dos informes finals del projecte europeu Creative Clash, que des de 2009 treballa per promoure el concepte d’intervenció artística dins les organitzacions i desplegar el seu potencial com a vehicle de desenvolupament i innovació.

Es tracta de dos diagnòstics que analitzen, d’una banda, els productors d’intervencions artístiques a Europa, els tipus d’intervencions que desenvolupen i les organitzacions on intervenen i, de l’altra, els ajuts existents i com millorar-los. En el primer, «Artists in organisations - mapping of European producers of artistic interventions in organisations», elaborat per Anna Grzelec i Tiago Prata, es defineix el concepte d’intervenció artística i s’analitzen dades quantitatives i qualitatives obtingudes a partir d’enquestes i entrevistes realitzades a 41 productors actius d’intervencions artístiques a Europa. Se’ls pregunta quin tipus d’intervencions realitzen, amb quins objectius, la durada, com seleccionen i retribueixen els artistes, en quin tipus d’organitzacions intervenen, de quins sectors, les raons per les quals trien les seves intervencions, a quin segment d’audiència es dirigeixen i dades quantitatives sobre el nombre de clients i produccions realitzades.

En el segon, «Support-schemes for artistic interventions in Europe - a mapping and policy recommendations», elaborat per Anna Vondracek, s’analitzen els suports existents per a les intervencions artístiques. L’objectiu és proporcionar una guia als polítics i professionals (organitzacions intermediàries, artistes i empreses) per a l’avaluació dels instruments de suport existents, així com per a l’adaptació i establiment de mecanismes de suport més adequats. Es basa en enquestes i entrevistes als principals productors i representants d’administracions públiques, agents privats i professionals vinculats a l’àmbit de la intervenció artística a Suècia, Espanya, Frància, Bèlgica, Regne Unit, Països Baixos, Portugal, Finlàndia, Polònia i Itàlia.

Aquests segon informe realitza les recomanacions següents:

  • Anima els productors a buscar finançament en altres sectors a part del cultural, i als gestors públics a incorporar les intervencions artístiques en els esquemes de suport existents en àrees com l’urbanisme, el desenvolupament econòmic i social, la indústria i la innovació, etc.
  • Demana a les administracions que incorporin les intervencions artístiques com a bona pràctica per generar innovació econòmica i social en els documents, informes i estratègies polítiques, ja què facilitaria l’obertura de nous esquemes de suport i finançament sostenible i estable. 
  • I flexibilitzar els criteris d’elecció dels projectes en els esquemes de suport dels sectors no culturals perquè se’n puguin beneficiar les intervencions artístiques, perquè actualment moltes línies de finançament  no contemplen el suport a projectes no convencionals.

PDF   Artists in organisations - mapping of European producers of artistic interventions in organisations

 PDF   Support-schemes for artistic interventions in Europe - a mapping and policy recommendations

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris