Artistic interventions in organisations: finding evidence of values-added. Ariane Berthoin, Anke Strauß

Ariane Berthoin;  Anke Strauß  | Creative Clash

Els gerents de moltes empreses i organitzacions consideren que experimentar amb les intervencions artístiques i incorporar a persones i pràctiques procedents dels sector cultural i artístic és beneficiós per a les seves organitzacions. Aquesta és una de les conclusions del tercer informe final del projecte europeu 'Creative Clash', que des de 2009 treballa per promoure el concepte d’intervenció artística dins les organitzacions i desplegar el seu potencial com a vehicle de desenvolupament i innovació. L’informe, elaborat per Ariane Berthoin i Anke Strauß, de WZB Berlin, proporciona una anàlisi del valor que les intervencions artístiques poden afegir a les organitzacions.

 La investigació analitza els impactes que generen les intervencions artístiques i els classifica en vuit categories:

 1. Estratègics i operacionals;.
 2. Desenvolupament de l’organització;
 3. Relacionals;
 4. Desenvolupament personal;
 5. Maneres de treballar col·laboratives;
 6. Maneres de treballar creatives;
 7. Veure més i de manera diferent;
 8. Activació.   

També analitza quines dinàmiques i entorns són necessaris per a produir aquests beneficis. Finalment, inclou un últim apartat de recomanacions i conclusions. A continuació enumerem algunes de les mes destacades:

 • Organitzacions europees de tots els sectors i dimensions han incorporat intervencions artístiques de tot tipus i per moltes raons. No es pot parlar d’una intervenció artística típica.
 • S’han analitzat els impactes que generen, però encara s’han fet pocs estudis que es puguin considerar veritables avaluacions.
 • Tot i que en un principi els empleats sovint són escèptics, un cop finalitzada la intervenció quasi sempre afirmen que ha estat força positiva.
 • Tot i que els impactes s’han classificat per categories, els seus efectes interactuen i sempre afecten a més d’una categoria i a diferents escales (individual, grup i organització).
 • És evident que les intervencions artístiques poden influir en els factors ‘Estratègics i operacionals’ de les empreses i organitzacions com són la productivitat, l’eficiència, la contractació o la reputació. Però aquesta és l’àrea que registra menys impactes. Sembla que les intervencions incideixen més en factors que fomenten i potencien la innovació.
 • ‘Veure més i de manera diferent’ i ‘Activació’ són les categories que concentren més impactes. Les segueixen ‘Maneres de treballar col·laboratives’ i el ‘Desenvolupament personal’.
 • S’evidencia que quan els empleats descobreixen noves maneres de veure i fer les coses experimenten una mena d’energia que els activa  a actuar i participar en els processos de canvi.
 • El veritable poder de les intervencions artístiques a les organitzacions és que obren i generen espais intermitjos o de possibilitat, tant formals com informals. Són en aquests espais on els participants experimenten noves maneres de veure, de pensar i de fer les coses.
 • Les intervencions artístiques són fenòmens efímers dins les organitzacions. Comencen i acaben, amb la qual cosa la veritable responsabilitat d’extreure el màxim de beneficis i de fer-los perdurar recau en els gerents i en els empleats.

Els polítics han d’activar programes, polítiques, formes de finançament i crear oportunitats per incorporar les intervencions artístiques a les seves pròpies organitzacions.

PDF   Artistic interventions in organisations: finding evidence of values-added

També podeu consultar els dos informes anteriors. 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris

1 comentari

Gómez de la Iglesia, Roberto

En este informe de Ariane Berthoin y Anke Straus podéis encontrar bastantes referencias a las experiencias de Conexiones improbables www.conexionesimprobables.com . Nuestras evaluaciones son hechas directamente por el WZB de Berlín, al que pertenecen las autoras, y que comparten con nosotros y con otros socios de Suecia, Francia y Bélgica la plataforma Creative Clash, ampliada ahora a socios de Holanda, Dinamarca, Finlandia, Polonia...

Las intervenciones artísticas en organizaciones son un campo de desarrollo de las relaciones entre artes y empresas con gran desarrollo no sólo en Europa. Desde Conexiones improbables estamos desarrollando ya una experiencia en Brasil y estamos en relación con otras organizaciones en países como Chile, Corea del Sur, Estados Unidos o Japón.