The Value of presenting: a study of performing arts presentation in Canada

Us presentem aquesta recerca sobre el valor i els beneficis de les representacions d’arts escèniques en viu al Canadà i la seva repercussió en els ciutadans, en les comunitats i en la societat. Encarregada per la Canadian Arts Presenting Association (CAPACOA) i elaborada per Inga Petri de l’ Strategic Moves, la investigació revela que els canadencs – amb independència de la seva condició socioeconòmica - valoren molt positivament els espectacles escènics, i identifica un ampli ventall de beneficis associats amb la salut i el benestar dels individus, la vitalitat i el dinamisme de les comunitats i la solidaritat i la cohesió social.

L’estudi s’ha realitzat tenint en compte diverses perspectives: la dels artistes i creadors, productors, personal tècnic, agents, mànagers i promotors, així com la dels municipis, els patrocinadors privats o d’altres sectors relacionats com la sanitat, els serveis socials o l’educació. Pel que fa a la metodologia, la recerca es basa en una anàlisi extensa de la literatura i les dades existents, tant actuals com històriques; entrevistes en profunditat amb representants destacats dels sector;  enquestes tant al públic en general com als diversos agents i treballadors del sector; i una sèries de debats, presentacions i seminaris. Tot aquest material el podeu consultar en línia aquí.

Pel que fa a l’abast, s’han contemplat representacions de música clàssica i popular, ballet, dansa clàssica i contemporània, teatre clàssic i contemporani, drama, comèdia i musical, òpera, circ i espectacles de paraula i narració oral. S’han tingut en compte les representacions desenvolupades tant en teatres i sales de concert com en altres espais (estadis, bars, restaurants, biblioteques, centres comunitaris, escoles, museus i llocs de culte), en recintes tancats o a l’aire lliure, de titularitat pública o privada, i ubicades tant en ciutats i àrees urbanes com en territoris rurals de tot el Canadà, i tant d’artistes i companyies locals com estrangeres.

 Altres resultats que revela l’estudi són els següents:

  • Tres de cada quatre ciutadans canadencs afirmen assistir regularment a representacions d’arts escèniques en viu.
  • Per cada persona que hi treballa en el sector de les arts escèniques de manera remunerada n’hi ha 17 que participen de manera voluntària.
  • El visionat de representacions i espectacles a través de suports audiovisuals o multimèdia no substitueix l’assistència en viu sinó que la complementa.
  • El canadencs destaquen la importància de les instal·lacions i equipaments artístics per a la qualitat de vida de les comunitats.
  • Pensen que aquestes representacions són beneficioses tant per als individus en particular com per a la societat en general.
  • Els beneficis més valorats de les representacions són l’energia, la vitalitat i la creativitat que proporcionen a la comunitat, així com una major qualitat de vida.
  • S’hi detecten més de 1.400 organitzacions d’arts escèniques al Canadà, tant professionals com voluntàries.

La recerca s’ha dissenyat tenint molt en compte certes consideracions que afecten directament al sector de les arts escèniques com són els canvis demogràfics experimentats a la societat canadenca; els avenços tecnològics que han modificat tant els processos de producció i distribució com els hàbits de consum; l’augment de l’oferta i una major fragmentació del mercat; l’evolució dels gèneres artístics que cada vegada barregen més disciplines; l’adopció generalitzada per part de les polítiques culturals municipals del concepte de ciutat creativa, i la situació de crisi econòmica que ha reduït la inversió pública en cultura i ha afectat a la capacitat adquisitiva dels ciutadans.

 PDF   The Value of presenting: a study of performing arts presentation in Canada

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris