La política cultural en España: los sistemas autonómicos

Número monogràfic de la revista RIPS coordinat pels professors Arturo Rodriguez Morató i Joaquim Rius Ulldemolins de la Universitat de Barcelona. La publicació presenta una sèrie de materials elaborats en el marc d'una àmplia investigació sobre les polítiques culturals de les comunitats autònomes espanyoles, que ha estat portada a terme durant els últims sis anys per part d'un equip d'investigadors de diverses universitats del país. La major part dels articles aquí inclosos van ser presentats, en una primera versió en el marc de la VII International Conference on Cultural Policy Research (Barcelona, juliol de 2012).

Arturo Rodriguez i Joaquim Rius són els autors de l’article corresponent a Catalunya que també compta amb la participació de Santi Martínez Illa. El sistema de la política cultural a Catalunya es presenta com un cas complex i singular. Complex perquè tres administracions públiques hi han tingut un paper central: Departament de Cultura, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona. I singular perquè representa un cas que no s'ajusta als models tradicionals de política cultural, ja que tant la Diputació com l'Ajuntament de Barcelona han desenvolupat funcions en el sistema cultural molt superiors a les que els correspondrien pel seu rol teòric d’administracions locals. En aquest sentit l'articulació entre les administracions públiques ha estat aquí una de les principals dificultats per a l’establiment d’una política cultural de país. Una política que s’ha desenvolupat en un escenari de tensió caracteritzat per les resistències político-institucionals derivades de les lògiques de poder, les quals han actuat com a obstacle  la racionalització del sistema.

RIPS Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas. Vol 11, No 4 (2012)

Presentación                                                                                                                                                

Arturo Rodríguez Morató, Joaquim Rius Ulldemolins  

Articulos                                                                         

El análisis de la política cultural en perspectiva sociológica. Claves introductorias al estudio del caso español             

Arturo Rodríguez Morató                                                                                                                                

Política cultural en Aragón, multipolarización asimétrica institucional y atomización estructural

Alexia Sanz Hernández

La política cultural en Andalucía

Manuel Pérez Yruela, Pedro A. Vives

La dinámica general de la política cultural en el País Valenciano: posiciones, discursos y prácticas de los actores culturales valencianos

Gil Manuel Hernàndez i Martí, María Albert Rodrigo

La política cultural en la comunidad autónoma gallega: de la dependencia a la autonomía /

Xesús Lage, Antonio Losada Trabada, Marta Gómez Ocampo

La política cultural en el País Vasco: del gobierno de la cultura a la gobernanza cultural

Iñaki Martínez de Albeniz

El sistema de la política cultural en Cataluña: un proceso inacabado de articulación y racionalización

Joaquim Rius Ulldemolins, Arturo Rodríguez Morató, Santi Martinez Illa

La política cultural de los Gobiernos Autonómicos de la Comunidad de Madrid: su singularidad en el contexto autonómico español

Juan Arturo Rubio Arostegui

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris