Revista de revistes #6

Arte, individuo y sociedad. Vol. 25, n. 1 (2013)

La cultura como agente de cambio social en el desarrollo comunitario
MORENO GONZÁLEZ, Ascensión (p. 95-110)

Ascensión Moreno, des de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, estudia els antecedents, l’evolució i la realitat actual del desenvolupament cultural comunitari (DCC). Analitza com s’integren els conceptes de ciutadania, participació i creativitat en els processos de treball comunitari, així como el paper que hi juguen els creadors. Explica també el marc metodològic i les fases de desenvolupament dels projectes DCC.

Integración de GIS (sistemes de georreferenciación de la información) y localización espacial en prácticas pedagógicas y lúdicas vinculadas a museos
PERALES BLANCO, Verónica; ADAM, Fred (p. 121-133)

En aquest article s’hi analitza la integració de les noves tecnologies com a eines de suport a la investigació i a la difusió del patrimoni. S’hi presenten exemples d’aplicacions informàtiques de geolocalització i localització espacial desenvolupades a museus europeus i nord-americans i que combinen serveis i tecnologies GPS, telèfons mòbils, ordinadors portàtils, palms, Wi-fi, Bluetooth, etiquetes RFID, codis QR, etc.


Economia della cultura. N. 3 (2012)

Número monogràfic dedicat al patrimoni cultural en temps de conflicte armat des de la perspectiva de les guerres actuals, que acostumen a ser lluites internes més que conflictes entre països. S’hi analitza la normativa internacional al respecte i es presenten estudis de cas concrets (Líban, Xipre, Afganistan, Colòmbia i Mostar). S’hi explica com aquests conflictes afecten tant al patrimoni cultural material i immaterial i es fa referència tant als danys materials com als danys morals que pateixen les comunitats. Es descriuen també les solucions adoptades en cada cas, així com els projectes de reconstrucció, prevenció, conscienciació, educació i desenvolupament implementats.


Icom digital. N. 6

Número monogràfic titulat “Lo contemporáneo y el tiempo antropológico” que inclou experiències i reflexions sobre el paper dels museus etnogràfics en la societat actual. S’hi analitzen diferents models i maneres d’exposar i interpretar els objectes etnogràfics i s’hi debat com contextualitzar-los en la realitat d’avui en dia. S’hi aprofundeix en conceptes relacionats amb la idea de l’altre, les diferents visions del món, la diversitat cultural, la política, les migracions o els estereotips. La idea de publicar aquest número sorgeix del IV Seminari Científic de RIME que és una xarxa europea de museus d’etnologia. 


The journal of arts management, law and society. Vol. 42, n. 4 (oct.-dec. 2012)

Artists in an Iron Cage? Artists’ Work in Performing Arts Institutions
MANGSET, Per; KLEPPE, Bård; RØYSENG, Sigrid (p. 156-175)

Investigació sobre la influència del control estatal i de les lleis del mercat en el treball dels actors i músics dels teatres i orquestres públiques de Noruega. Els resultats de les entrevistes qualitatives realitzades assenyalen que aquests factors no influeixen de manera significativa en la seva tasca. Els actors remarquen, però, la forta influència de directors carismàtics i la poca separació entre temps de treball i oci. El dia dels músics, en canvi, és més estructurat i els permet delimitar millor els períodes de feina i descans.

House Poor: How a Drive for Stability Led to a Strategic Rethinking of Cultural Institutions’ Relationship to Their Space
ELMQUIST, Dana (p. 189-204)

Article que alerta sobre la importància de valorar els riscos i les necessitats reals de les organitzacions culturals sense ànim de lucre a l’hora de construir o comprar les seves pròpies seus físiques. S’hi expliquen els casos de tres reconegudes organitzacions novaiorqueses que van comprar o construir les seves seus definitives durant la passada dècada, just abans de la crisi econòmica, els problemes financers que aquesta decisió estratègica els ha suposat, i com els han resolt.

Mentoring and Change in Cultural Organizations: The Experience of Directors in British National Museums
PAQUETTE, Jonathan (p. 205-216)

Estudi sobre la influència de la figura del mentor en la trajectòria professional dels directors de museus nacionals britànics. La investigació, realitzada a partir de setze entrevistes qualitatives a directors en actiu, desmenteixen les connotacions conservadores i contràries al canvi que tradicionalment s’ha associat a aquesta figura. Tots destaquen que aquesta influència va suposar uns canvi de valors significatiu i innovació per a la seva institució.


Perspectives in public health. Vol. 133, n. 1 (gen. 2013)

Museums and art galleries as partners for public health interventions
CAMIC, Paul M; CHATTERJEE, Helen J. (p. 66-71)

Investigadors de l’àmbit de les ciències de la salut del Regne Unit aposten per establir mecanismes de col·laboració entre programes de salut pública i museus i galeries d’art. Revisen investigacions recents que demostren la seva eficàcia a l’hora d’abordar problemes de salut pública, qualitat de vida i prevenció de malalties. Proposen establir un marc de col·laboració entre la sanitat pública, la universitat i les institucions culturals per definir programes de recerca, polítiques i projectes.


RIPS. Revista de investigaciones políticas y sociológicas. Vol. 11, n. 1 (2012)

La política cultural de la Diputación de Barcelona. La influencia del contexto político institucional y de la articulación entre administraciones en el desarrollo de un modelo singular de cooperación cultural.
MARTÍNEZ ILLA, Santi; RIUS ULLDEMOLINS, Joaquim (p. 9-37)

Santi Martínez i Joaquim Rius Ulldemolins defensen en aquest article la tesi que el marc polític institucional i el repartiment de poder polític han estat factors determinants en el paper central de la Diputació de Barcelona a la política cultural catalana durant les passades tres dècades. Analitzen les etapes cronològiques de la política cultural d’aquesta institució, establertes en funció de l’orientació i el nivell de desenvolupament de la política de cooperació municipal, d’una banda, i de la relació amb els mecanismes de governança i poder amb les administracions autonòmiques i locals, de l’altre.

I també han arribat:

Kulturpolitische mitteilungen, N. 139
Media International Australia, N. 145 (nov. 2012)
Poetics, Vol. 40, n. 6 (des. 2012)

Si sou membre d'Interacció, per fer peticions d’articles escriviu un missatge privat al Centre.