Gestió de les Arts Escèniques

Us presentem dues guies de referència imprescindibles per a la feina diària de programadors i responsables d’organismes i equipaments públics, responsables de polítiques escèniques de les diferents administracions, i per a qualsevol professional que treballi en el sector de les arts escèniques.

La primera és la 'Guía legal y financiera de las artes escénicas en España', editada per l’ Instituto Autor de la SGAE i elaborada per Jaume Colomer, consultor especialitzat en arts escèniques, investigador i docent. L’objectiu és orientar sobre el marc legal i financer de les arts escèniques.

Inclou els apartats següents: una anàlisi de l’evolució històrica, situació actual i reptes de futur del sector; una explicació del marc jurídic amb una recopilació de la les principals lleis i normes vigents a escala internacional, estatal i autonòmica; una relació dels models i fonts de finançament atorgades des dels diferents nivells administratius, així com una explicació de les fórmules de finançament (s’hi inclouen tant les fórmules tradicionals com d’altres emergents o desconegudes en el nostre entorn); finalment, una recopilació de les principals ajudes públiques tant autonòmiques com estatals (subvencions, ajudes reintegrables, premis i beques) i dels programes europeus i internacionals.

A la segona, 'La gestión de festivales escénicos: conceptos, mirades y debates', coordinada per Lluís Bonet  i Héctor Schargorodsky,  diversos grups d’acadèmics, especialistes i responsables de festivals de l’Estat, d’Europa i d’Amèrica Llatina, analitzen en profunditat, reunits en diferents sessions de treball, l’organització i gestió de festivals escènics.

S’hi examina el concepte de festival des d’un punt de vista teòric, es plantegen alternatives de gestió i cooperació i s’hi estudien les dinàmiques socials i artístiques on s’ubiquen. S’hi mostra la evolució històrica i actual dels festivals escènics a Espanya i Argentina, i una panoràmica dels grans festivals escènics de l'Amèrica del Sud. Finalment, s’hi reprodueixen els debats que van tenir lloc als seminaris celebrats a Buenos Aires i Girona.

Destaquem les contribucions d’Emmanuel Négrier, que reflexiona sobre el fenomen de la festivalització; d’Àngel Mestres, que reclama que els festivals no es valorin només des del seu rendiment econòmic; de Lluís Bonet, que reflexiona sobre el procés d’elaboració del projecte artístic d’un festival, i de la productora mexicana Marisa de León, que descriu amb detall els processos que intervenen en l’organització operativa d’un festival.

Podeu consultar aquests llibres al  Centre d'Informació i Documentació.

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris