Pla Integral de la Música a Catalunya

 Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

«El Pla Integral de la Música» es va presentar públicament al Mercat de Música Viva de Vic el passat 15 de setembre. Es tracta d'un document que parteix d'una anàlisi prèvia del sector, que detecta diverses problemàtiques i que ha permès extreure algunes de les conclusions a les quals s'ha arribat i  que són: el sector de la música és el més ric i complex de tots els sectors culturals en relació a la seva diversitat i, per tant, cal una millor vertebració; la constatació que cal clarificar aspectes fiscals, laborals i de drets de propietat intel·lectual; l'aposta per la formació com a element per dignificar la professió i obtenir més públic; la necessitat d'obtenir dades reals per valorar la seva magnitud i destinar-hi els recursos adequats; la necessitat que el sector s'expressi a través dels mitjans de comunicació; o la necessitat d'elaborar una mirada integral i transversal que revisi les polítiques públiques actuals.

Així, el Pla neix amb l’objectiu d’esdevenir el marc permanent d’interlocució entre el Departament de Cultura i la resta d’administracions competents en matèria cultural amb el conjunt dels sector de la música de Catalunya, per tal de decidir conjuntament les polítiques més adequades encaminades a assolir els objectius estratègics del sector.

Aquests objectius són:

 1. ARTICULACIÓ DEL SECTOR DE LA MÚSICA
  1. Definir i acatar el marc jurídic i laboral
   • Diferenciació d’activitat professional i amateur
   • Drets i deures de músics i creadors
   • Revisió de les obligacions fiscals
   • Nou sistema d’autònoms
   • Exploració d’un model d’intermitències en la cotització
   • Modificacions per compatibilitzar el PIRMI amb contractes petits i la propietat intel·lectual amb la pensió de jubilació
   • Nous models de cooperatives i major difusió de les empreses de gestoria laboral especialitzades en el col·lectiu d’artistes
   • Ampliació del període de treball incloent activitats associades a l’actuació però fora de l’escenari (com els assajos)
   • Vetlla de les bones pràctiques
   • Signatura d’un conveni col·lectiu, elaboració d’un cens de professionals
  2. Millorar la vertebració representativa
   • Constitució i ordenació de l’Acadèmia Catalana de la Música (ACATAM)
  3. Aconseguir dades fiables
   • Elaboració d’estudis rigorosos
   • Comissió de seguiment i vetlla
  4. Garantir la propietat intel·lectual
   • Impuls d’una aliança integral del sector
   • Millora del coneixement normatiu entre els professionals
   • Transparència de les entitats de gestió de drets
   • Impost a les companyies operadores d’internet a la música
 1. FORMACIÓ MUSICAL
  1. Fomentar l’ensenyament musical
   • Creació d’una comissió permanent transversal
   • Promoció de projectes de finalitat social i dinamitzadora
   • Suport a les Cases de la Música
   • Millora de l’ensenyament musical en l’educació general i la formació dels professors
   • Noves fórmules específiques de finançament pels centres musicals
   • Beques específiques de formació musical
   • Incloure la música tradicional-popular i jazz-moderna al Grau Professional
  2. Dignificar les professions de la música
   • Titulacions reglades per mànagers, tècnics i productors
   • Reconeixement acadèmic de l’experiència professional
   • Bones pràctiques d’exigència de professionalització
   • Augment de formació en pedagogia i didàctica i en drets i deures dels professionals
 1. NOUS PÚBLICS
  1. Implicar els mitjans de comunicació
   • Inici d’un contacte permanent
   •  Recuperació de l’iCat i del Canal 33
   •  Programes musicals de potenciació de les novetats del sector
   •  Replantejament del Disc de la Marató i dels espais de música de matinada
   • Convenis entre Tv3 i el món discogràfic
  2. Potenciar els Premis de Música
   • Creació dels Premis de la Música de Catalunya amb retransmissió en directe per Tv3
   • Suport als Premis Enderrok
  3. Donar suport a l’oferta de música en viu
   • Elaboració d’estudis sobre perfils i tendències
   •  Formació específica per programadors
   • Subvencions i ajuts al desenvolupament de públics
  4. Recolzar la pràctica amateur
   • Circuit de formacions amateurs
   • Convenis amb equipaments públics
 1. POLÍTICA D’AJUTS
  1. Àmbit de la creació
   •  Digitalització-simplificació-flexibilització dels processos administratius
   •  Presència d’especialistes en la concessió d’ajuts
   •  Percentatge específic de beques directament per a la música
   •  Detecció de creadors emergents amb seguiment i recolzament posterior
   •  Major exhibició dels projectes beneficiaris
   • Suport a l’ús de música catalana en l’àmbit audiovisual
  2. Àmbit de la producció
   • . Definició del terme “producció musical”
   • . Exigència d’un mínim d’actuacions de creació catalana
  3. Àmbit de l’exhibició
   • Major ús d’equipaments públics
   • Garantia de presència de professionals catalans en les programacions
   • Auditori: ampliació del rol de l’OBC en el territori, cerca de diversitat estilística, rebaixa del preus de lloguer i ús gratuït per a l’ESMUC
   • Creació de circuits i xarxes de difusió
   • Percentatges específics per a la programació musical
   • Suport a la música en directe
   • Aprofitament dels espais per altres usos diferents a concerts
   • Formació dels programadors
   • Col·laboració entre espais públics i privats
   • Llei de l’Espectacle per regular adequadament les sales de música en viu
   • Línia de remodelació de sales
   • Visibilitat dels artistes residents
   • Reconvertir el Festival de Pasqua de Cervera en un festival de dimensió nacional, a partir del projecte impulsat per ACIMC, ACOP i JJMM.
  4. Formacions estables
   • Ampliació de recursos
   • Impuls de projectes fora de les comarques de Barcelona
   • Foment de la gestió professional
   • Inclusió de les bandes de música simfònica
   • Polítiques de professionalització de cors
   •  Impuls d’acords a 2-3 anys vista
   • Protecció dels drets editorial
  5. Empreses d’enregistraments fonogràfics
   • Augment d’aportació
   • Revisió de les línies a l’activitat
   •  Ajuts a les despeses de distribució física i a les produccions audiovisuals de promoció
 1. MERCATS ESTRATÈGICS (VIC, MANRESA)
  1. Potenciar i optimitzar el Mercat de Música Viva de Vic i la Fira Mediterrània de Manresa
   • Avaluació de l’impacte real en la carrera dels artistes
   • Presència del món local i de programadors municipals
   •  Major difusió als mitjans
 1. INTERNACIONALITZACIÓ
  1. Revisar les ajudes
   • Avançament de les convocatòries i acceptació de canvis posteriors
   • Estudi del retorn o impacte en un termini de 2 anys
  2. Promoure accions d’impuls
   • Personal especialitzat
   • Creació de la marca “Catalan Music”
   • Ús de l’àmbit digital
  3. Augmentar el coneixement entre els professionals
   •  Formació en exportació de carreres internacionals
   •  Reforç de la comunicació sobre les ajudes disponibles

A banda d’aquests sis grans objectius estratègics i 17 objectius operatius, s'han definit també i 96 accions concretes a realitzar a curt termini per tal d’assolir els objectius estratègics definits.

Després de la presentació, el pas següent serà la creació de la Taula d’Impuls i Seguiment del Pla, prevista pel mes de novembre, que vetllarà per la seva aplicació, en farà el seguiment i serà l’organisme que actualitzarà permanentment les accions explicades avui.


PDF Pla Integral de la Música a Catalunya


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris