Oportunitats i reptes tecnològics i digitals per al desenvolupament d’audiències

Cristina Da Milano, Niels Righolt | European Expert Network on Culture (EENC)

Informe que analitza els reptes i possibilitats futures de les organitzacions culturals dins el context actual de canvi tecnològic, competitivitat global i restriccions pressupostàries. L’estudi realitza un mapeig de les polítiques i pràctiques implementades pels estats membres de la Unió Europea i presenta exemples de bones pràctiques enfocades, sobretot, al desenvolupament d’audiències a través dels mitjans digitals en un ampli espectre de sectors. L’objectiu és proporcionar una base sòlida per al debat. L’informe remarca les repercussions dels processos de digitalització no només des d’un punt de vista tecnològic sinó també cultural i social.

L’informe acaba amb una enumeració de les principals tendències identificades i els desafiaments que se’n deriven, són les següents:

 • Les noves tecnologies ofereixen nous canals i eines per ampliar els públics i les audiències, però cal conèixer en profunditat el comportament dels usuaris i aplicar canvis en el funcionament i pràctiques de les institucions.
   
 • Les noves tecnologies faciliten l’accés a la informació, augmenten les possibilitats de participació i permeten als usuaris la generació de continguts culturals. Això significa que les institucions culturals ja no tenen el monopoli exclusiu en la narració de la seva pròpia història.
   
 • Les organitzacions culturals han de passar del desenvolupament d’audiències al compromís amb les audiències. Per aconseguir-ho cal obrir noves vies d’implicació democràtica, participació cultural i co-creació per mitjà de les noves tecnologies.
   
 • Les noves tecnologies són molt útils no només per crear contingut i informació cultural sinó també per disseminar-lo i fer-lo arribar a tothom. L’accés obert, l’explotació i la gestió de drets en l’àmbit dels continguts culturals digitals és converteix, per tant, en una qüestió complexa de vital importància que requereix una anàlisi en profunditat i que no admet solucions uniformes ni úniques.
   
 • A Europa es detecta una tendència creixent cap a l’establiment de col·laboracions creatives i estratègiques entre el sector cultural i el de les noves tecnologies, tot i que encara existeixen molts obstacles i barreres que limiten el seu creixement i la seva expansió. Cal generar un entorn que faciliti la generació i supervivència d’aquestes col·laboracions i facilitar vies d’accés a finançament per fer-los possibles.
   
 • Les noves tecnologies, amb les seves dinàmiques transnacionals, multiplica les possibilitats i els espais de comunicació cultural per a la creació cultural jove. L’auge d’aquestes noves tecnologies ha creat un mercat mundial per a productes i serveis culturals que operen independentment de les fronteres polítiques estatals. Cal una actualització de les capacitat i habilitat digitals de les generacions més veteranes i adaptar a les necessitats contemporànies les dinàmiques tradicionals de socialització i aprenentatge. El canvi d’una economia basada en la producció a una economia basada en la informació i en els serveis necessita professionals i públics amb capacitats amb una visió més holística que proporcionada un entorn d’educació formal.
   
 • Segons l’estudi, és evident el compromís dels joves amb la cultura popular, els mitjans de comunicació i les noves tecnologies i no hi ha dubte que ens poder ajudar a apropar la cultura als joves. El món virtual és un context d’aprenentatge no formal amb el qual el sector de l’educació formal té dificultats per relacionar-s’hi i cal donar la volta a aquesta situació.

PDF Mapping of practices in the EU Member States on promoting access to culture via digital means

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris