Informe de les programacions dels espais escènics municipals de la província de Barcelona Resultats any 2012

Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals l Oficina de Difusió Artística (ODA)

Aquest informe és una actualització de les medicions del Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals que publica anualment l'Oficina de Difusió Artística (ODA) de Diputació de Barcelona.

Els principals resultats observats són:

Les propostes escèniques incloses al Circuit s’adrecen a gairebé 3 milions de persones de la província de Barcelona (el 75,5% del total), tot i que es redueixen un 11% els ens locals participants (85 en total).

Durant el 2012, el Circuit de l’ODA ha programat 1.429 funcions (un 4% menys que l’any anterior), 586 companyies (un 0,5% més) i 722 espectacles (un 3,3% més).

Les companyies participants al Circuit han realitzat una mitjana de 2,44 funcions l’any 2012. En reduir-se el nombre de funcions però augmentar el dels espectacles programats, la mitjana de funcions per espectacle es redueix (passa de 2,13 a 1,98).

Dels espectacles programats, 15 tenen un volum de contractació entre 10 i 25 funcions i concentren un 15,2% de les funcions totals del Circuit.

El nombre d’assistents ha estat de 341.024. Aquesta xifra ha suposat una disminució del 3,8% respecte al 2011.

La mitjana d’assistents per funció s’ha reduït lleugerament, un 1,27%, situant-se en 256. El percentatge d’ocupació de les sales ha estat del 55,3%, un 3,8% menys que al 2011 i el més baix dels darrers quatre anys. Per gèneres, el teatre i la música superen el 50% (56,1% i 56,3% respectivament), mentre que la dansa i el circ queden per sota d’aquest llindar (46,1% i 42,5%). El 29% de les funcions ha superat el 75% de l’aforament de la sala.

La despesa en contractació d’espectacles dels teatres municipals durant el 2012 ha estat de 7,2 milions d’euros, disminuint un 6,3% respecte a l’any 2011, i suposa la xifra més baixa de contractació dels últims cinc anys. Per gèneres l’evolució ha estat desigual: la reducció s’ha centrat en la dansa (un 17,8%) i el teatre (un 12,5%). En canvi, en el cas de la música i el circ la despesa ha augmentat lleugerament (un 1,9% i un 0,6% respectivament).

S’ha registrat el millor nivell d’ingressos per venda d’entrades dels últims cinc anys (4.320.490€), un 1,98% més que l’any anterior. El 50,9% dels ingressos són aportats per actuacions de música i el 42,7%, de teatre.

Cada espectacle ha costat de mitjana 5.225,8€ i ha generat un ingrés mig per taquilla de 3.246€, un 5% més que l’any 2011. Els ingressos cobreixen, de mitjana, el 53,6% de les despeses dels caixets. Hi ha un 11,2% de funcions que genera beneficis respecte el cost de contractació, i un altre 30,3% en cobreix més de la meitat.

El cost mig per assistent ha estat de 20,4€, dels quals 14,6€ s’han cobert amb l’import de l’entrada. Si es comparen aquestes dades amb les de l’any 2011, s’observa com el cost per assistent s’ha reduït un 6,5% i el preu mig per entrada ha augmentat un 21,67%. D’aquesta manera, els espectadors han contribuït a cobrir una part més important dels costos de contractació.

L’ODA ha donat suport, a través del Circuit, a 1.158 actuacions durant el 2012, el 81,4% de les actuacions del Circuit. S’han destinat, en concepte de subvenció, 982.442€ per ajudar a cobrir els costos de contractació d’aquestes funcions, el que representa el 23,2% dels caixets de les actuacions subvencionades.

Cada funció del Circuit subvencionada per l’ODA ha rebut de mitjana 848,4€.

Pel que fa a les gires de promoció, han patit una gran davallada, deguda, en part, al canvi, a partir del segon semestre del 2012, en el procediment administratiu de la gestió del Circuit, que ha fet més rígides les condicions per considerar un espectacle en gira. Així, el nombre de funcions programades ha estat de 301, un 28,2% menys que l’any anterior. També s’ha reduït el nombre d’espectacles en gira de 78 a 51 i, conseqüentment, el nombre d’assistents i els ingressos per la venda d’entrades. Concretament, els espectadors han caigut un 25% i el taquillatge un 18,4%.

Com a dada positiva de les actuacions en gira, aquest any amb els ingressos de taquilla es cobreix un 52,8% de la despesa en contractació, percentatge superior al de l’any anterior (42,6%).PDF   Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals 2012Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris