Impuls a la presència de les arts en l'educació


La Diputació de Barcelona participarà en la creació d'un espai per promocionar i facilitar les arts als centres educatius.
 

Aquest és un dels principals compromisos resultants del primer Fòrum de les Arts a l'Educació impulsat pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA).

Amb el títol «L'educació en les arts, condició del dret de la ciutadania a la cultura», el Fòrum va tenir lloc els dies 1 i 2 d'abril al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, com a espai de reflexió i d'intercanvi d'experiències per explorar les condicions necessàries per a la deguda presència de les arts en el currículum educatiu.

Del Fòrum han sortit els primers compromisos tant del Govern de la Generalitat com de les administracions locals per fer realitat la incorporació de les arts a l’educació obligatòria. En aquest sentit, les quatre diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de Catalunya, representats per la Federació Catalana de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis, es comprometen a crear un espai de coneixement i assessorament de bones pràctiques i experiències inspiradores per tal de promocionar i facilitar les arts als centres educatius.

Per part del Govern de la Generalitat, el Departament d'Educació, el Departament de Recerca i Universitats i el Departament de Cultura es comprometen a constituir un grup de treball permanent amb representació dels tres Departaments per a la coordinació i la integració d'actuacions per a l’abordatge de la presència de les arts i la cultura en l’educació. Entre les iniciatives acordades destaquen els següents punts:
 

 • Concretar programes de promoció de les arts en l’educació obligatòria. En aquesta comissió es treballaran, entre d'altres, possibles mesures relacionades amb la formació de formadors, l’impuls de nous programes per incorporar les arts en la resta de matèries i en les hores de gestió autònoma dels centres, i per promoure la col·laboració entre agents culturals del territori i els centres educatius, de manera homogènia en l’àmbit territorial i social.
   

 • Detectar, concentrar i difondre experiències d’èxit que promoguin les arts en centres educatius i estendre-les a la resta de centres. Han de ser programes que treballin les arts proposades tant per centres educatius com pel món artístic i cultural. L’objectiu concret ha de ser facilitar l'accés a bones pràctiques i impulsar materials, actes i capacitacions per a l'extensió de les iniciatives d'èxit.
   

 • Impulsar l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors dins el sistema universitari de Catalunya.
   

 • Aprofitar la feina d'identificació i concentració d'informació i iniciatives per a la posada en marxa d'un observatori de les arts a l'educació que permeti l'accés a una visió general i de sistema dels ensenyaments artístics en totes les etapes educatives, tant en l’àmbit formal com el no formal.
   

f24d1536cd1f277e872febf7f20580cd-550x282

Consell Rector del Fòrum de les Arts a l’Educació amb la presència
del diputat de Cultura, Joan Carles Garcia Cañizares
 

Iniciatives d'èxit
 

En el marc del Fòrum, també es va presentar una primera versió de la Cartografia de les Arts a l’Educació a Catalunya, un mapa en construcció que vol fer emergir les iniciatives existents a les escoles i instituts en les etapes d’infantil, primària i secundària obligatòria, tot fomentant la relació i l’intercanvi entre els centres.  A més, pel Plató de Diàlegs, van conversar una vintena d'entitats culturals i centres educatius que van explicar les seves experiències i els seus projectes artístics. Així mateix, es va anunciar la creació d’una Comissió Permanent que s’encarregarà de fer el seguiment del procés obert i de convocar, cada dos anys, edicions successives del Fòrum, destinades a fer el balanç i a propiciar l’actualització de plantejaments i compromisos.

El CoNCA ha organitzat aquest espai de trobada entre el sector educatiu i cultural amb la participació del Consell Rector del Fòrum de les Arts a l’Educació, integrat pel Departament d’Educació, el Departament de Cultura i el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, així com representants de les quatre diputacions catalanes, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Coordinadora Catalana de Fundacions, la Fundació Jaume Bofill i la Fundació Interarts.
 

Més informació
 

Podeu consultar les sessions plenàries, imatges i vídeos de les jornades i la Carta de les Arts a l’Educació amb les recomanacions sorgides als grups de treball del Fòrum i els compromisos adquirits per les administracions en el següent enllaç.


 


 

_____________________________________________________________________

Les imatges i la informació procedeixen d' Info Cultura (8 d'abril de 2022)