Subvencions orquestres professionals i estables 2022


 

L'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona publica la convocatòria de subvencions per a orquestres, amb el termini de presentació de sol·licituds fins al 28 de febrer.
 

Aquests ajuts estan destinats a finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i estable, que tinguin la seva seu social a la demarcació de la Diputació de Barcelona, exceptuant Barcelona ciutat.


 
Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la possibilitat de finançar els projectes i activitats de les orquestres simfòniques o de cambra inicialment previstos que no es puguin realitzar, total o parcialment, o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no realització dels esdeveniments, o de la realització dels esdeveniments en format virtual, hagi estat el compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19. 
 


 Són objecte de suport de la present convocatòria:
 

  • Els concerts i cicles estables incloent les produccions pròpies de les formacions orquestrals.
     

  • Les estratègies de comunicació i difusió del projecte, així com les estratègies de creació, formació i fidelització de públics que portin a terme les formacions orquestrals.
     

  • Els programes educatius, socials i de treball comunitari que portin a terme les formacions orquestrals.
     

L'atorgament de subvencions és mitjançant el procediment de concurrència competitiva i el termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 28 de febrer
 

Les sol·licituds, amb la documentació exigida a la convocatòria, s’hauran de presentar a través de la seu electrònica de la Diputació. Consulteu tota la informació i documentació necessària a l'apartat de Subvencions del portal web de Cultura en aquest enllaç. 

___________________________________________________________________________