Marc per mesurar l’impacte social a les organitzacions culturals


The Journal of Arts Management, Law, and Society


L’impacte social associat a les activitats que duen a terme les organitzacions culturals està íntimament relacionat amb una sèrie de beneficis, com ara, l’augment del sentiment de pertinença social dels participants, la construcció d’una identitat individual i col·lectiva o el foment d’una major tolerància cap a les minories, en tant que la cultura funciona com a un espai d’intercanvi social.

Ara bé, a causa de l’absència de directrius clares sobre com mesurar i avaluar l’impacte d’aquestes activitats, les organitzacions culturals de diversa índole es troben amb limitacions a l’hora d’analitzar i gestionar els resultats de l’impacte social originat amb les seves activitats.

Partint d’aquest context, i entenent l’acció cultural com a instrument per al canvi social i el desenvolupament de les persones, l’article “Building legitimacy and learning lessons: a framework for cultural organizations to manage and measure the social impact of their activities” reclama que es necessiten nous marcs i mètodes d'avaluació clars que facilitin la tasca d’avaluació de l’impacte de les activitats culturals.

L’estudi presenta un marc conceptual que no té un enfocament únic i que, segons afirmen les autores, pot adaptar-se als temes i objectius específics de cada entitat. Aquest marc recull els passos que poden donar les organitzacions culturals per mesurar i gestionar fàcilment el seu impacte social.
 
 

Festival TNT. ttp.cat

Festival TNT | ttp.cat
 

El primer bloc presenta com les avaluacions d'impacte social poden ajudar les organitzacions a potenciar estratègicament el seu impacte positiu i a reforçar la seva posició en la societat. A més, s’expliquen els conceptes d'impacte i avaluació i s’ofereix una descripció del concepte d'impacte social a partir de la literatura publicada en aquest àmbit.

Al següent bloc, i davant la manca d'un marc d’avaluació d’impacte clar, es posa en dubte la legitimitat d’aquelles organitzacions culturals que no són capaces de comprendre plenament que és allò que funciona per contribuir a l’impacte social. Per tant, es destaca la importància de comptar amb un nou marc d'avaluació d'impacte que cobreixi els diferents instruments per a l’obtenció d’informacions que ja es fan servir al sector.

Per tal d’aclarir la connexió entre la missió, l’activitat i l’impacte s’explica el funcionament de la ‘cadena de valor d’impacte’, que incorpora, de forma molt resumida, informació sobre els inputs, l’activitat, els outputs, el resultat i, finalment, l’impacte.

El darrer bloc tanca amb les cinc etapes a tenir en compte per implementar el marc de mesura i anàlisi d’impacte proposat per les autores:
 

1. Establir una missió clara i determinar els objectius d'impacte
 

2. Desenvolupar una Teoria del Canvi basada en la lògica i validar-la amb el suport de les parts interessades
 

3. Supervisar els resultats directes (outputs)
 

4. Desenvolupar un pla d’avaluació i mesurar els efectes relacionats amb la missió
 

5. Ampliar l’avaluació d'impacte i utilitzar el resultat amb finalitats estratègiques per desenvolupar una visió global i una justificació més sòlida.
 
 

Passos per a la implementació d’un procés de mesura d’impacte

Passos per a la implementació d’un procés de mesura d’impacte


 
 

Us recordem que el Centre d’Informació i Documentació (CIDOC) està subscrit a la revista The Journal of Arts Management, Law, and Society i que podeu consultar aquest, i altres números, de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 demanant cita prèvia en aquest enllaç.


 
 

Podeu consultar i  i descarregar-vos l’article:
 

Vermeulen, M., Maas, K. (2021). Building legitimacy and learning lessons: a framework for cultural organizations to manage and measure the social impact of their activities. The Journal of Arts Management, Law, and Society, 51 (2), 97-112. doi.org/10.1080/10632921.2020.1851839


 


 

_____________________________________________________________________