La Regidoria de Cultura de Martorell crea un cens d’artistes locals


L’acció s’emmarca dins del nou Pla d’Acció Cultural de Martorell.
 

La Regidoria de Cultura, Patrimoni Històric i Museus de l’Ajuntament ha creat el Cens d’Artistes de Martorell. Per a fer-lo possible, fa una crida als artistes per a que s’inscriguin i s’identifiquin, a través del web del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM). Aquest és un primer pas per a l’impuls de noves polítiques culturals.

L’objectiu principal del cens és identificar als agents culturals del municipi. El regidor de l’àrea, Andreu González, explica que en l’actual pandèmia "hem tingut clar que necessitàvem ajudar els artistes de Martorell, i ens vam adonar que possiblement no en teníem un cens exhaustiu". Si bé es coneixia "als que estan vinculats a les entitats artístiques", no succeïa el mateix amb els artistes individuals.

Per això, el regidor els fa una crida "per a que expliquin que formen part d’aquest ecosistema, favorable a la creació i producció artística en les diferents disciplines artístiques a Martorell". Aquest serà el punt de partida per "donar una nova orientació de les polítiques culturals locals i implicar-los, ja sigui tant a nivell associatiu com a títol individual".

L’acció s’emmarca dins del nou 'Pla d’Acció Cultural de Martorell', que s’ha estat treballant el 2020 amb la coordinació del Centre d'Estudis i Recursos Culturals. El regidor avança que "començarem a desplegar les noves polítiques culturals, i s’hauria de notar amb un canvi, a mig termini, que ens permeti donar resposta a les necessitats del sector".
 

La inscripció dels artistes al cens es pot fer a través del següent enllaç. Cal fer-la individualment i indicar les dades personals de l’artista i la disciplina que practica. 
 

___________________________________________________________________________

 La informació procedeix de les webs i canals de comunicació de Martorell.