Gastar diners en cultura fa guanyar les eleccions locals

Alcaldes, l’ús de la despesa cultural d’una manera oportunista millora les possibilitats de reelecció, però no ho feu: revisió dels cicles de pressupostos polítics.

Us presentem aquest article que no deixarà indiferent als governs municipals. Analitza l’augment de la despesa; especialment en període previa a unes eleccions, en àmbits com la cultura, la salut, l’educació i l’esports, per part dels governs locals, en ciutats mitjanes; d’entre 20.000 i 100.000 habitants. Molt especialment, posa en evidència que l’increment de la despesa en cultura per part dels governs locals té algun efecte significatiu sobre la probabilitat que els governs locals siguin reelegits.

Tant és així que una de les conclusions de l’article dibuixen la magnitud de l'efecte cultural, que suposant que la despesa en cultura en un any preelectoral s'incrementi en un terç en punts percentuals del pressupost total en comparació amb l'any anterior (per exemple, passant del 6% a 8%), això milloraria la probabilitat de ser escollit en gairebé un 10%. De fet, tenint en compte que la proporció del pressupost dedicat a la cultura generalment és petita (al voltant del 5%), la despesa en cultura esdevé així una forma relativament rendible per comprar el favor dels votants. Veieu-ne la taula comparativa dels diferents àmbits:


 

e62cdf1ea8f56e12febf47a9d54a2ce5-602x325

D'una banda, aquest descobriment podria ser bo per a la cultura, ja que posa en valor el seu impacte electoral, i li atorga, com a sector, suficient capacitat de negociació enfront de l'esfera política, però d'altra banda distorsiona notablement la necessitat d'una certa racionalitat instrumental de la política cultural local, ja que la converteix, al mateix temps, en objecte de desig dels més oportunistes.

L’anàlisi s’ha dut a terme a partir d’una base de dades de 350 municipis mitjans que entre els anys 2011-2019, quan es van celebrar dues eleccions municipals a l’Estat espanyol; el 2015 i el 2019. El resultat confirma que tant la despesa total, com la despesa en cultura i esports, estan lligades al cicle electoral. 


 

Podeu consultar-ne l'article íntegre aquí:
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Sanjuán, J., Rausell, P.,  Coll, V., i  Abeledo, R. (2020). Mayors, Using Cultural Expenditure in An Opportunistic Way Improves the Chances of Re-Election, but Do Not. Sustainability,12 (21), 9095. https://doi.org/10.3390/su12219095

___________________________________________________________________________________________________________________________________


 

*****