Terrassa seleccionada per participar en un projecte europeu sobre la cultura en les ciutats sostenibles

Un cop adoptat el document “Cultura 21 : Accions”, amb els compromisos sobre el paper de la cultura en les ciutats sostenibles, en el marc de la cimera de la Cultura de la xarxa CGLU – Ciutats i Governs Locals Units, a Bilbao el mes de març de 2015, i després de l’exitosa experiència del programa de Ciutats Pilot el 2014, la Comissió de Cultura de la xarxa va llançar el programa « La Cultura en les ciutats sostenibles : Aprenent amb Cultura 21 Accions a Europa», en el qual es va postular l’Ajuntament de Terrassa a través del Servei de Cultura i amb el suport del Servei de Relacions Europees i Internacionals.

Aquest programa, impulsat per la Comissió de Cultura de CGLU i Culture Action Europe, té com a objectiu permetre a les ciutats europees participar en un procés d'aprenentatge basat en els principis i les accions de “Cultura 21 Accions”; l'aprofundiment del treball de CGLU en matèria de cultura i desenvolupament sostenible; i l'experiència i els coneixements de Culture Action Europe en matèria de representació i de presa en consideració de la veu dels agents de la societat civil de la cultura.

La sol·licitud ha estat aprovada pels organitzadors i durant tres anys, Terrassa conjuntament amb d’altres ciutats europees Gabrovo (Bulgària), Galway (Irlanda), Esmirna (Turquia), Lisboa (Portugal), Namur (Bèlgica), Swansea (Gal·les – Regne Unit), Maastricht (Holanda) i Timisoara (Romania), participaran en un procés d'aprenentatge entre iguals, es beneficiaran dels coneixements sobre el paper de la cultura en les ciutats sostenibles i dissenyaran noves aproximacions relacionades amb aquest tema.

La primera reunió del projecte va ser el divendres 16 d’octubre a Goteborg, en el marc de la Conferència Anual de “Culture Action Europe”, en la qual es van reunir els contactes focals de les ciutats participants per presentar-se i iniciar la definició dels objectius i de les properes activitats.

Més informació: http://www.agenda21culture.net/index.php/es/nueva-a21c/ciudades-piloto-spa

La ciutat de Terrassa té l’objectiu d’enfortir la dimensió cultural del seu desenvolupament sostenible a llarg termini, sobre la base de l’Agenda 21 per la cultura de la xarxa CGLU (Ciutats i Governs Locals Units).

La Xarxa Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i Culture Action Europe (CAE) van acordar llançar i implementar el programa «Cultura a les ciutats sostenibles: aprendre amb Cultura 21, accions a Europa (ciutats pilot a Europa 2015-2017)».

L’Ajuntament de Terrassa va expressar el seu interès en formar part d’aquest programa i el Comitè de Cultura de la CGLU i Culture Action Europe en van acceptar la sol•licitud. La participació en aquest projecte ens permetrà treballar de forma transversal, no només a nivell intern sinó també amb els agents públics, privats i de la societat civil en l’àmbit de la cultura, en el marc de la governança de la cultura.

Tindrem l’assessorament i supervisió d’un expert en gestió cultural durant els 3 anys de projecte.

La implementació del projecte implica cinc activitats:

• Activitat 1. Anàlisi del context local i primera valoració, amb, entre altres activitats, un taller inicial.

• Activitat 2. Disseny del programa de treball.

• Activitat 3. Implementació del programa de treball, amb la implementació de mesures pilot; activitats d’aprenentatge entre iguals (visitar una altra ciutat pilot i rebre’n una); diàlegs participatius amb els ciutadans locals, i activitats de control.

• Activitat 4. Conferència final, avaluació i informe.

• Activitat 5. Comunicació, que tindrà lloc durant tot el procés.

En aquests moments estem iniciant l’Activitat 2.

Els resultats esperats són:

► Enfortir la xarxa local entre els agents públics, privats i de la societat civil en l’àmbit de la cultura («sector cultural») de les ciutats europees seleccionades, gràcies al disseny, la implementació i el control del programa de treball comú.

► Més consciència i comprensió, entre organismes públics, privats i de la societat civil, i també entre els ciutadans (els anomenats «actors urbans clau a qui els preocupa el paper de la cultura en el desenvolupament»), sobre els vincles entre la cultura i el desenvolupament sostenible a escala local.

► Més capacitat entre els organismes públics, privats i de la societat civil, i també entre els ciutadans (els anomenats «actors urbans clau a qui els preocupa el paper de la cultura en el desenvolupament»), per intercanviar i cooperar a l’hora de dissenyar i implementar el futur de la seva ciutat.

► Difusió d’una sèrie de documents públics que descriuen la connexió entre la política cultural de la ciutat i la seva visió sobre el desenvolupament sostenible. Aquests documents combinaran aspectes conceptuals i exemples il·lustratius que poden servir de guia a altres ciutats i actors culturals a Europa i arreu.