Vilches Garcia, Imma

Perfil públic

vilchesgi
Registre: 18/10/2012
Grups: 1
Articles: 1
Comentaris: 0
Desconnectat
Cognoms: 
Vilches Garcia

Tècnica especialitzada en el disseny integral, implementació i avaluació de programes de cultura, participació i proximitat, acció directa al territori i creació de nous públics. Creació i ús d'indicadors, i anàlisis de la seva incidència soci-territorial, resultats i conclusions.
Gestió administrativa i comptable segons la legislació aplicable: aplicació i control del pressupost anual del programa, gestió de la contractació, tramitació de factures, realització d'informes.
Relació amb els mitjans informatius i de comunicació, establint les prioritats comunicatives i divulgadores corresponents.
Representació, per delegació, de la institució i relació amb institucions similars.

Participació en l'equip municipal que coordina el projecte internacional Terrassa Ciutat Pilot per a l'Agenda 21 de la Cultura, impulsat per la Comissió de Cultura de CGLU (Cultura i Governs Locals Units) i Culture Action Europe i que postula per la Cultura en ciutats sostenibles.

Professió: 
Tècnica de Cultura // Cultura, territori i proximitat
Municipi: 
Terrassa
Lloc de treball: 
Correu electrònic : 
imma.vilches@terrassa.cat

Grups

No s'han trobat resultats.

Últimes contribucions

Últims comentaris

No s'han trobat resultats.