Els assessoraments culturals del CERC, petit balanç per a un llarg any

En una situació com l’actual, plena d’incerteses de tot tipus que ens acompanyen com si fos la nostra ombra, la reflexió (i l’acció) no hauria de ser considerada un luxe, sinó més aviat una necessitat vital que ens permet fer més amb menys, amb més exigència, més qualitat i, sobretot, per aprendre que algunes coses es poden fer de manera diferent. El programa d’assessorament cultural als municipis que impulsa el Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona vol ser una oportunitat perquè els nostres ajuntaments comptin amb eines per repensar les seves polítiques culturals en termes de present sense renunciar al futur.

El canvi d’any, en essència, no és més que un formalisme i, per tant, tot just  començar aquest 2014 ens trobem molts elements de continuïtat, tot i que alhora vivim enmig de canvis d’una radicalitat absoluta i absorbent.

Els nostres ajuntaments ja no es preparen per la inauguració de nous equipaments (per cert, alguns de necessaris); la preocupació és, més aviat, què podem fer per no tancar-los, o com aconseguir que, a part d’una bona temperatura, tinguin alguna proposta cultural interessant per oferir. Dit en altres paraules, moltes de les nostres intervencions han tingut la immediatesa com a  punt de partida: què puc fer amb això?. Aquesta pregunta, que persegueix a molts municipis, es fa especialment intensa i angoixant en boca dels petits (i no tan petits) municipis. Ajuntaments amb recursos econòmics i tècnics limitats, amb molt poca tradició de cooperació a l’hora de compartir aspectes culturals amb d’altres poblacions que pateixen els mateixos mals de ventre.

Les nostres intervencions han anat encaminades a proporcionar eines de suport a la gestió d’equipaments culturals, a plans d’usos d’equipaments concrets, a  plans d’equipaments culturals i, finalment, a plans estratègics. Aquests assessoraments han tingut com a protagonistes municipis i situacions de perfil molt variat: des de pobles molt i molt petits amb equipaments amb un caràcter molt decantats cap a unes dimensions més cíviques que culturals, passant per poblacions mitjanes amb intervencions que incideixen en la cultura com a motor de transformació dels nuclis antics, fins a la realització de plans estratègics en l’àmbit de la cultura a capitals de comarca i d’altres poblacions mitjanes.

Del 2013 voldríem destacar dues qüestions: l’increment de la col·laboració del CERC amb altres serveis de la Diputació de Barcelona, molt especialment amb el Servei d’Equipaments i Espai Públic (SEEP) i la Taula per a la Millora Urbana i, segona qüestió: remarcar que avui sembla que quasi tothom ha entès que la transformació cultural dels municipis (i de les societats) no és responsabilitat exclusiva de l’administració. L’administració és un protagonista importantíssim, però no és sempre, l’únic actor cultural. Els nostres documents, han intentat incidir, també en la construcció de lideratges compartits a partir de jocs de negociació, d’interacció i no exclusivament a partir de jerarquies. També s’ha incidit en un fet, per nosaltres important: des d’una òptica cultural, els termes administratius de cada població, no han de ser, només, els límits sinó les possibilitats per encetar vies de cooperació entre els municipis avui més necessàries que mai.

Destacar, finalment, que el programa d’assessorament cultural incideix en algunes qüestions bàsiques pel que fa a la interrelació i la projecció cultural dels municipis:

  • Contribuir al reconeixement de les necessitats culturals
  • Situar objectius i prioritats d’actuació a nivell municipal
  • Identificar els terminis, els agents i les condicions de l’acció cultural
  • Utilitzar les eines específiques per a cada situació
  • Treballar amb els diferents agents culturals
  • Destacar la importància de les metodologies i la seva adequació a la realitat, singularitzant les diferents intervencions
  • Aprofundir i eixamplar en els processos lligats a la creativitat
  • Interrelacionar diferents sectors, possibilitant la transversalitat de projectes culturals
  • Fer del consens un element fonamental en l’acció cultural local
  • Determinar la importància de la reflexió i l’avaluació per l’acció cultural

Recordeu que el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona 2014 té oberta, fins el 30 d’octubre, la convocatòria per la realització de plans i projectes per al desenvolupament cultural, adreçada a ajuntaments, comunitats de municipis, consells comarcals, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats.