El mecenatge dels petits

Un interessant i imprescindible article de Toni González sobre la necessitat que el mecenatge s'adreci també a les petites organitzacions, empreses creatives i artistes, i no només als grans equipaments culturals.

Toni González és un consultor independent i gestor cultural que participarà en el curs "A la recerca de nous recursos: del mecenatge clàssic al crowdfunding".

http://www.culturaespolitica.com/el-mecenatge-dels-petits/