Com fer visibles els beneficis de la Biblioteca Pública a la societat: materials de la taula rodona

Un dels reptes de les biblioteques a l'actualitat és fer visible el valor que generen a la societat i els beneficis que aporten. En el marc d'Interacció, es va portar a terme la taula rodona "Com fer visibles els beneficis de la Biblioteca Pública a la societat" en la que es va presentar el treball dut a terme per l'Àrea de Presidència i dues experiències de referència a nivell europeu.

En els enllaços d'aquesta entrada trobareu les presentacions que van fer els ponents.

Manuela Barreto Nunes - Bibliotecas públicas, capital social y esfera pública  

Frank Huysmans - Measuring the outcome of public libraries in the Netherlands

Rosa Togores - El valor social de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona