El banc de la cultura de Tarragona

NOM:  Banc de la Cultura

ENTITAT:   Ajuntament de Tarragona

WEB: http://tblog.tarragona.cat/banc-de-la-cultura

PRESENTACIÓ:  Banc de la cultura

DESCRIPCIÓ: El Banc de la Cultura serà una plataforma en què es visualitzaran tots els intercanvis culturals possibles i que orientarà la relació entre les persones i els agents culturals de la ciutat cap a la col·laboració i el benefici mutus. La missió del Banc de la Cultura serà fomentar i fer possible l’intercanvi de coneixements, recursos, expressions i habilitats culturals entre les persones de l’entorn proper. Es tracta, per tant, d’una plataforma d’intercanvi amb la mediació de l’Ajuntament de Tarragona. Tot plegat, inspirat en iniciatives exitoses en altres àmbits com els bancs del temps.

La nova realitat econòmica i la revolució causada pel desenvolupament d’Internet i les xarxes 2.0 han suposat un canvi estructural en la creació i consums de productes culturals. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Tarragona treballa amb la voluntat que el Banc de la Cultura esdevingui no només una iniciativa important, sinó l’entorn a partir del qual s’organitzi la funció mediadora de la gestió cultural pública municipal.

Fitxa tècnica en pdf