Entre valls i muntanyes

Culture Action Europe, The European Network of Cultural Centres, International network for contemporary performing arts i Trans Europe Halles

Malgrat passar desapercebudes massa sovint, les pràctiques artístiques i socioculturals que es desenvolupen a les àrees no urbanes tenen un gran potencial. Així ho consideren els autors d’aquest breu, sintètic i a la vegada suggeridor document, que recorda al lector el fet que aproximadament el 80% del territori de la Unió Europea és constitueix per àrees rurals, remotes i muntanyoses, en les quals hi viu més de la meitat de la població del continent.

Últimament, els sentiments populistes i antieuropeistes estan creixent i, al mateix temps, cal tenir en compte una realitat cada vegada més marcada per l’emergència climàtica. Precisament per això el document "Beyond the urban. Contemporary arts and culture in non-urban areas as keys to a sustainable and cohesive Europe" es planteja contribuir a:

  • Integrar la cultura en totes les polítiques que s’ocupin de les zones no urbanes i perifèriques, incloent les polítiques regionals i de cohesió de la UE
  • Aconseguir que l’acció cultural de la UE s’adapti millor als reptes i aspiracions rurals.

L’objectiu general de la UE de construir un futur sostenible només es pot realitzar mitjançant un replantejament radical dels actuals models de producció econòmica i de les formes imperants d’organitzar la vida social.

D’acord amb els autors d’aquest document, aquest és un dels diversos arguments que justifiquen la necessitat de posar el focus en les pràctiques artístiques i socio culturals de les àrees no urbanes, les quals s’han d’aprendre a apreciar i a donar-hi suport.

Foto: Erwan Martin

El document identifica i presenta un seguit d’aspectes que dificulten o impedeixen el desenvolupament del potencial de la cultura i les arts en les zones urbanes, als quals s’han d’enfrontar les institucions de la Unió Europea. De tots ells, destaquem els següents:

  • La instrumentalització excessiva de l’art i la cultura en contextos no urbans, que perceben aquestes pràctiques únicament com possible solució a determinats problemes locals.
  • La manca de recolzament en termes econòmics, així com la falta general de recursos locals.
  • La falta de reconeixement, no només per part dels possibles finançadors sinó també per part dels responsables de les polítiques culturals i de la producció de projectes artístics i culturals.
  • La manca d’infraestructures, xarxes i connexions fortes.

Per últim, els autors del document fan una clara crida, adreçada als estats membres de la UE i als responsables polítics a escala nacional, regional i local: “que creïn i augmentin la inversió en la cultura i les arts en entorns no urbans”. Per aconseguir-ho, afegeixen, cal treballar en “la inclusió de la cultura i les arts en tots els instruments de finançament que aborden les zones no urbanes i perifèriques, així com en la integració de la ruralitat i els contextos no urbans en tots els programes i fons culturals.

PDF       Beyond the urban. Contemporary arts and culture in non-urban areas as keys to a sustainable and cohesive Europe

HTML    Beyond the urban. Contemporary arts and culture in non-urban areas as keys to a sustainable and cohesive Europe

Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris