Revisió i actualització del Pla d’Acció Cultural de Manresa

El passat mes de març es va lliurar a l’Ajuntament de Manresa la Revisió i actualització del Pla d’Acció Cultural de Manresa, un projecte elaborat per la consultora Itd-Innovació Transferència Desenvolupament juntament amb els serveis tècnics del Programa d’Assessorament Cultural del Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona. Es va iniciar el Febrer del 2016 i s’hi ha treballat al llarg d’un any.

El punt de partida va ser el Pla d’Acció Cultural elaborat el 2009, amb l’objectiu de revisar i actualitzar la planificació proposada feia set anys posant especial atenció en dos esdeveniments singulars que marcaran la ciutat de Manresa en els propers anys: la Capitalitat de la Cultura Catalana el 2018 i el 500 aniversari de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa (2022). El document es centra en un escenari proper i desenvolupa una sèrie d’eixos estratègics per tal que a curt termini la cultura esdevingui un dels pilars centrals de la vida política i ciutadana del municipi. En el projecte es destaca el paper de la cultura com a element catalitzador per la revitalització i transformació del centre històric, alhora que es s’impulsa la col·laboració i el treball conjunt entre tots els agents de la ciutat.

El document també recull un seguit d’accions concretes per tal d’assolir els objectius generals i donar resposta als reptes detectats.
 


Es tracta d’un document complet, que ofereix diverses línies de treball i accions concretes que un cop lliurat caldrà que l’Ajuntament treballi en la definició i priorització dels aspectes clau per començar a desenvolupar i implementar aquest Pla.


PDF Revisió i actualització del Pla d'Acció Cultural de Manresa