La necessitat de revitalitzar la regidoria de cultura

La cultura com a centre de les polítiques públiques

amb Pep Berga

Des de la política municipal, i en concret, des de la regidoria de cultura, és fonamental explicar el valor públic de la cultura per tal de posar-la en relleu i no supeditar-la a cap altra regidoria. A través de casos pràctics s’han exposat diversos aspectes a tenir en compte per tal de revitalitzar la regidoria de cultura.

El valor de la cultura sobretot recau en la seva dimensió pedagògica, en tant que transmissora de valors positius. La cultura aporta cohesió, coneixement i creativitat. Per tant, no es tracta d’omplir escenaris, es tracta de fer activitats que transmetin que transmetin valors positius i de cohesió. Posar de manifest la importància de la cultura passa també per a treballar per a una consciència ciutadana que valori la cultura i així la posi al nivell de les altres polítiques públiques. 
 

Tota aquesta reflexió inicial que situa la cultura en tot el seu valor i potencial, actualment, no s’aprecia si no hi ha una voluntat política ferma al darrere. Berga assenyala que hi ha municipis i comarques senceres que son un desert cultural on no hi ha ningú que lideri la vessant cultural pública. Per aquest motiu, Berga reclama que per llei es reguli el sector cultural de manera total, no parcial com fins ara on només és obligatori tenir una biblioteca. Per això planteja la necessitat de pensar quins serveis bàsics culturals haurien de tenir totes les poblacions, fent-ho amb una mirada que reconegui l’efecte positiu de la cultura en la ciutadania. També reclama un model de finançament que s’adeqüi a les demandes poblacionals. 


Per tal de revitalitzar la regidoria de cultura, Berga recorda que qualsevol activitat cultural té tres àmbits:
 

  • Formació: invertir diners en escoles de música, d’expressió, de dansa, escriptura… i donar suport a projectes d’associacions que treballen amb grups en etapa formativa. Sense formació no hi pot haver creació.
     
  • Creació/ producció: s’ha d’ajudar als creadors locals. Produir localment té una garantia d’èxit baixa, però si això s’explica bé al públic, és a dir, a la ciutadania, pot tenir una bona rebuda i un retorn social. 
     
  • Difusió: fer una bona difusió de la producció local perquè el públic entengui què va a veure. 
     

Cal tenir present que és important no descuidar cap de les tres àrees. La opció fàcil, però no la millor, és posar tot l’èmfasi i la inversió en la difusió, en l’exhibició, perquè ven més, i aparentment sembla que tingui èxit. Però això fa perdre singularitat, ja que moltes vegades si només es para atenció a la difusió, es contractaran formats artístics professionals que seran d’alta qualitat però no fomenta la creació local. És a dir, que la singularitat de l'artista local pot aportar complementarietat i un valor inèdit a la programació estable de la ciutat, i això la farà única.
 

            Què és millor? Que vingui a tocar el millor flautista del món o tenir un professor de música?
 

Un altre aspecte important és la relació de la regidoria amb les associacions de la ciutat o poble. En aquest cas, sobretot pel que fa a sistemes de subvencions, ja que cap ciutat ha aconseguit desenvolupar un sistema d’indicadors per a donar subvencions a les associacions. En moltes ocasions, les associacions son escoles d’aprenentatge per  al ciutadania, i per això se les ha de valorar especialment des de la regidoria.
 

Per últim, s’ha de tenir en compte que cada localitat és única i que per tant s’ha de fer èmfasi a aquesta singularitat. Cada ajuntament pot fer alguna cosa nova, innovadora, que el diferenciï del poble del costat. Per aconseguir-ho no s’ha d’oblidar la responsabilitat de mantenir viu l’ecosistema, és a dir, pagar dignament a l’artista, ja que sinó s’acaba alimentant un ecosistema aquest pot esdevenir deficient  i patir precarietat de mitjans. Tot plegat, sense perdre de vista la qualitat tècnica i l’execució de les propostes culturals. 
 

En conclusió, la millor manera de revitalitzar les regidories és saber explicar per què és important la cultura, a través de les emocions i dels valors intangibles però essencials que la cultura ens proporciona. Apostar per la qualitat per guanya la confiança del públic, pagar dignament a l’artista, així com per fer, una bona difusió a la ciutadania sense oblidar la rigorositat tècnica.


 


Inicieu sessió o registreu-vos per enviar comentaris