Kultursistema, una joguina nova pel 2020

Ricardo Antón Troyas y Roberto Gómez de la Iglesia | Kultura Berrikuntzan Berrikuntzaren Kultura
 

Any nou, projectes nous. I per això us proposem un recurs que proporciona un apropament ric i actualitzat dels ecosistemes culturals i creatius. Una iniciativa nascuda en el context cultural basc que pot ser perfectament extrapolable a altres territoris per la seva riquesa funcional.
 

Identificar el major número d’agents possibles, d’acord amb la proposta de Kultursistema és el que primer s’ha de fer per analitzar un ecosistema cultural i creatiu. 

Pel que fa als sectors i subsectors culturals i creatius, Kultursistema proposa la següent classificació:
 

 • Patrimoni cultural
 • Arts
 • Arts aplicades i oficis creatius
 • Indústries culturals i creatives
 • Serveis d’articulació i indústries auxiliars
   

Aquests sectors es veuen creuats de manera transversal per dos àmbits complementaris, l’estructural i el d’impuls. El primer fa referència als espais i plataformes de creació, producció, exhibició, distribució, conservació i comercialització; mentre que el segon té a veure amb els agents de regulació, foment i impuls dels sectors culturals i creatius.

  

Cadena de valor
 

Kultursistema busca que cada agent identifiqui el seu focus d’activitat, on se situarà la seva principal aportació de valor i sentit dins del mercat. De totes maneres, també té en compte que malgrat tots els agents necessiten finançament, axò no significa que es dediquin professionalment al finançament de projectes o organitzacions culturals. Per tant, en aquests esglaons només hauriem de trobar aquells agents que financien o faciliten l’accés al finançament cultural de tercers. 
 

Esglaons que composen les cadenes de valor dels diversos sectors i subsectors:
  

Impactes i retorns

Son els efectes, canvis o resultats que deriven de la implementació d’un pla, programa, projecte… es tracta, per tant, d’una relació causa-efecte, que pot tenir diverses tipologies. A Kultursistema han volgut desenvolupar una proposta complementària als indicadors d’avaluació de polítiques i d’índex de mesura de la creativitat; en aquest cas, es tracta d’una proposta d’autodiagnosi menys quantitativa i més reflectiva, composta per una bateria de quatre índexs i tretze dimensions de referència. 
  

Creuaments i combinacions

La realitat és que estan apareixent nous agents amb una diversitat tipològica i uns àmbits d’activitat que van més enllà dels convencionals. Per això, Kultursistema proposa matrius complementàries capaces de creuar dades.

 • Matriu pel creuament de sectors i subsectors amb la cadena de valor
 • Matriu pel creuament de tipologies d’agents amb la cadena de valor.
 • Matriu pel creuament de tipologia d’agents amb sectors i subsectors.
   


 

Kultursistema és, definitivament, un efectiu recurs que, gràcies al seu esforç de conceptualització en imatges i gràfics visuals i entenedors, pot ajudar als professionals de la cultura a impulsar els nous projectes d’aquest any que tot just comença. 

PDF      Kultursistema

HTML    Kultursistema
 

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentari

3
Etiquetes:
mapatge, impacte, avaluació