Europa té deures: els reptes de futur pel sector cultural


 KEA  | Parlament Europeu
 

Quins son els reptes de futur del sector cultural europeu? L'objectiu principal d'aquest document és presentar les possibles millores pel futur del programa anomenat Europa Creativa (Creative Europe). El document prèviament busca analitzar l’impacte del programa Europa Creativa, el qual es dedica a finançar projectes creatius nascuts a Europa. Fent un repàs per les seves principals línies d’actuació, l’informe determina quines poden les direccions que pot prendre el projecte cap a un futur. El programa Europa Creativa indica que Europa té la voluntat de fer un ús correcte del Mecanisme de Garantia del Sector Cultural i Creatiu gestionat pel Fons Europeu d'Inversions vigent des de l’any 2016. 


L’informe es basa en tres ítems principals per tal de fer una anàlisis més curada sobre l’impacte del programa en els darrers anys. Els objectius estan basats en les polítiques culturals de la Unió Europea seguint els Sectors Culturals i Creatius, i son els següents: promoció de la diversitat cultural, donar suport a la capacitat de construcció i la integració de la cultura en relacions exteriors. 
 

Havent analitzat l’impacte del programa al sector cultural europeu, es fan paleses un seguit d’evidències:
 

 • Europa Creativa és considerat un programa popular sobretot per la facilitat en incidir a escales locals, fet que indica l’interès d’artistes i treballadores culturals de comprometre’s a l’àmbit europeu des de l’àmbit local.
   
 • Ha aconseguit reconeixement a través de múltiples països per la creació de xarxes amb treballadors culturals de tota la UE.
   
 • És un programa que ha esdevingut important pel suport del sector del cinema europeu. 
   
 • Ha permès posar en xarxa als professionals del sector audiovisual i també ha ajudat a donar suport a tots els projectes del món MEDIA.
   
 • També ha evidenciat un forta ambició per tal de desenvolupar un estratègia internacional, que permeti fer connexions amb països de fora de la Unió Europea.
   

Tot i així, el programa té nous reptes de futur ja que s’haurà d'adaptar a noves realitats com ara:
 

 • Adaptar-se als canvis en els patrons de consum de les audiències (especialment dirigits als patrons de consum dels més joves).
   

 • El paper que han de desenvolupar ciutats i autoritats locals donant suport a finançament cultural com a part de les estratègies de desenvolupament social.
   

 • El rol que hauran de prendre els sectors creatius i culturals a l’hora de desenvolupar noves maneres de pràctiques laborals, enfocades a la col·laboració i al treball de base.
   

 • El poder de les plataformes digitals, les quals cada vegada més influiran els models de negoci.
   

 • La necessitat de que els sectors culturals treballin conjuntament amb els sectors tecnològics per tal de promocionar el creuament sectorial i la innovació. 

 • Adaptar-se i acceptar el fet que cada vegada més els treballadors culturals estan connectats internacionalment a través de les xarxes socials.
   

 • L’interès creixent pels països tercers (especialment la Xina) per tal de comprometre el sector creatiu i cultural de la UE com a part dels intercanvis culturals diplomàtics que puguin existir amb països de fora d’Europa.


 

KEA (2018). Research for CULT Committee-Creative Europe: Towards the Next Programme Generation. p. 87

KEA, 2018, p. 87
 
 

Una de les conclusions més rellevants de l’informe de cara al futur del programa és el paper que aquest haurà de desenvolupar davant de la política cultural europea. Malgrat el seu petit pressupost, s’ha de tenir en compte la importància del Sector Cultural i Creatiu vers al sector social i econòmic. Es reflexiona sobre com cada vegada més la política cultural serà una eina per tal d’adreçar-se a reptes globals com ara la sostenibilitat, la diversitat cultural, etc. També, serà clau per tal de millorar les connexions internacionals entre artistes i treballadores culturals per tal de generar diàlegs interculturals. Per últim, cal afegir que la política cultural del futur hauria de tenir molt present l'impacte de la biotecnologia i la informàtica per a la producció de béns i serveis culturals, té el repte d’apropar els dos mons. Per tots aquests motius és important tenir en compte quines son les tendències futures dins de l’àmbit de les polítiques culturals europees i quina ha de ser la mirada a fer per tal de pensar amb les noves tendències del Sector Cultural i Creatiu.
 


 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:
 

Research for CULT Committee - Creative Europe: Towards the Next Programme Generation

KEA (2018). Research for CULT Committee-Creative Europe: Towards the Next Programme Generation. European Parliament, Policy department for Structural and Cohesion Policies. https://www.europarl.europa.eu/
 

Resum executiu en castellà: KEA (2018). Europa Creativa: hacia la próxima generación del programa. Síntesis. European Parliament, Policy department for Structural and Cohesion Policies. 


_______________________________________________________________________