Notes sobre ciutat, educació i cultura

Joan Subirats |  ÀÁF: Ambits de psicopedagogia i orientació Núm 50 (2019) maig 2019

Resum
L'article fa un recorregut pels conceptes de ciutat, cultura i educació i les seves interrelacions. La ciutat, en un context de canvi d'època, amb les seves transformacions, es descriu com un espai formatiu i d'intercanvi cultural, de caràcter genuïnament urbà, dinàmic i viu, una xarxa d’interrelacions. És en aquest marc on es desenvolupen polítiques culturals i educatives, necessàriament lligades a determinats valors que orienten objectius com són l’autonomia, personal i col·lectiva, la igualtat i la diversitat. Valors que, en el binomi educació-cultura, van lligats també a innovació i creativitat, i que han esdevingut imprescindibles per a la transformació social, en termes d'equitat i progrés social.


Resumen
El artículo recorre los conceptos de ciudad, cultura y educación y sus interrelaciones. La ciudad, en un contexto de cambio de época, con sus transformaciones, se describe como un espacio formativo y dem intercambio cultural, de carácter genuinamente urbano, dinámico y vivo, una red de interrelaciones. Es en este marco donde se desarrollan políticas culturales y educativas, necesariamente ligadas a determinados valores que orientan objetivos como son la autonomía personal y colectiva, la igualdad y la diversidad. Valores que en el binomio educación-cultura van ligados también a innovación y creatividad, y que se han convertido en imprescindibles para la transformación social, en términos de equidad y progreso social.


PDF (CAT) Notes sobre ciutat, educació i cultura. ÀÁF: Ambits de psicopedagogia i orientació, núm 50, maig 2019 p. 30-40

PDF (ES) Notas sobre ciudad, educación y cultura.  ÀÁF: Ambits de psicopedagogia i orientació, núm 50, mayo 2019 p. 32-43
 Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris