El Gasto en ocio y cultura en España 2014

EAE Business School

Informe on s’analitza la inversió en bens culturals i d’oci a Espanya, per Comunitat Autònoma i que inclou també una panoràmica de la situació d’aquest sector a les principals economies mundials. Segons l’estudi, l’any 2013 s’hi van invertir a Espanya 27.990 milions d’euros, un 7,38% menys que l’any anterior,  un 17% menys que el 2006 i un 24% menys que el 2007, any que va començar la crisi econòmica. També baixa la despesa mitjana per persona, que se situa en 607€ anuals i representa una caiguda del 7% respecte l’any anterior.

Per comunitat autònoma, les famílies de Navarra (1.896€), Madrid (1,861€), País Basc (1.745€), Catalunya (1.711€) i Cantàbria (1.600€) són les que més inverteixen de mitjana en oci i cultura. Entre 2006 i 2013 cap comunitat experimenta un increment de la despesa familiar en oci i cultura. Pel que fa a la despesa mitjana per persona, els navarresos (755€), madrilenys (735€), bascos (724€), catalans (684€) i asturians (672€) són els que més diners hi inverteixen.

Pel que fa a la situació de la indústria de l’oci i la cultura, el nombre total d’empreses dedicades a activitats relacionades amb l’oci i la cultura a l’Estat espanyol en 2012 és de 101.342, un 2% menys respecte el 2011. Pel que fa als tipus d’empreses culturals, en 2012 les més nombroses són les empreses que es dediquen al disseny, la creació artística i d’espectacles (27.189, un 27% del total), les empreses dedicades al comerç i el lloguer (26.468, 26%), empreses d’activitats gràfiques i de reproducció de suports gravats (15.600, 15%) i empreses d’activitats cinematogràfiques, vídeo, ràdio, televisió i edició musical (9.486, 9%).

Segons «El Gasto en ocio y cultura en España 2014», les llars de l’Estat espanyol inverteixen principalment en serveis recreatius (556€, un 36% de la despesa mitjana per llar), seguit de vacances tot inclòs (20%, 311€), altres articles i equipaments recreatius com flors, jardineria i mascotes (256€, 17%), premsa, llibreria i papereria (222€, 15%) i equips i accessoris audiovisuals, fotogràfics i de processament de la informació, amb (176€, 12%). Totes les partides baixen respecte a l’any anterior i la que més ho fa és la destinada a equipaments i accessoris audiovisuals, fotogràfics i de processament de la informació (un 14% menys).

En analitzar els béns culturals importats de la Unió Europea, l’estudi mostra que a Espanya es van importar béns per valor de 543 milions d’euros e 2012. La tendència importadora va a la baixa, ja que es registra un descens en l’activitat del 31% entre 2006 i 2012. Els productes que més s’importen són llibres i premsa amb 243 milions d’euros, el 45% del total de les importacions, seguit de productes audiovisuals amb 234 milions d’euros (43% del total). El que menys s’importa són els béns relacionats amb les arts plàstiques amb 10 milions d’euros (2% del total). Les úniques importacions que creixen des del començament de la crisi el 2008 són les de música, amb un increment del 56% entre el 2008 i el 2012. La resta d’importacions registren caigudes rellevants, del 41% en el cas dels audiovisuals, el 26% en arts plàstiques i el 20% en llibres i premsa.

Pel que fa al perfil del consumidor, segons l’informe, els homes (618€) gasten més que les dones (577€). Els homes d’entre 30 i 44 anys són els que més gasten (653€), els que menys gasten en oci i cultura són els que es troben entre els 45 i els 64 anys, amb 526€. Entre les dones es dona la mateixa regla, entre 30 i 44 anys gasten 610€ i entre 45 i 64 inverteixen 478€. Pel que fa al nivell d’estudis, són les persones amb estudis universitaris de segon i tercer cicle les que més gasten (1.050€), seguits per les persones amb estudis universitaris de primer cicle (851€). Les persones sense estudis universitaris o amb estudis de primer grau són les que menys gasten (301€). Finalment, les persones de nacionalitat espanyola són les que més gasten en oci i cultura (637€), els residents a Espanya d’altres nacionalitats gasten 384€.

Pel que fa a la situació internacional de la indústria de l’oci i la cultura, Regne Unit, Estats Units, Finlàndia, Japó i Eslovàquia son els països que més inverteixen en oci i cultura, amb índexs de despesa sobre el PIB de 6,74%, 6,38%, 6,12%, 5,97% y 5,84%, respectivament. A l’altre extrem es troben  Turquia, Estònia, Luxemburg, Irlanda i Mèxic amb taxes del 2,60%, 2,67%, 2,93%, 3,18% y 3,28%, respectivament. Espanya ocupa la zona mitjana de la taula amb un índex de despesa en activitats d’oci i cultura respecte al PIB del 4,77%, per sobre de països com Polònia, Portugal, Bèlgica, Suïssa o Itàlia.

Resum de les conclusions generals:

  • La despesa total en oci, cultura i espectacles a Espanya és de 27.990 milions d’euros, un 7,38% menys que l’any anterior, del 17% respecte a 2006 i del 24% respecte a 2007.
  • Espanya destina el 4,77% del seu PIB a activitats d’oci i cultura, per sobre de països com Polònia, Portugal, Bèlgica, Suïssa o Itàlia.
  • La despesa mitjana per llar és de 1.537 euros i cau un 8% respecte 2012, mentre que la despesa mitjana per persona se situa en 607€ anuals i presenta una caiguda del 7% respecte l’any anterior.
  • El nombre total d’empreses dedicades a activitats relacionades amb l’oci i la cultura a Espanya és de 101.342, un 2% menys que en 2011.
  • A Espanya es van importar béns per valor de 543 milions d’euros procedents de la Unió Europea.
  • Les llars de l’Estat espanyol inverteixen principalment en serveis recreatius (un 36% de la despesa mitjana per llar, 556€), seguit de vacances tot inclòs (20% del total, 311€).
  • Les famílies que més gasten en oci i cultura són les de Navarra, Madrid, País Basc, Catalunya i Cantàbria amb 1.896€, 1,861€, 1.745€, 1.711€ i  1.600€ respectivament.
  • Pel que fa a la despesa mitjana per persona, són els navarresos, madrilenys, bascos, catalans i asturians els que més gasten en oci i cultura, amb una inversió de 755€, 735€, 724€, 684€ i 672€, respectivament.
  • Regne Unit, Estats Units, Finlàndia, Japó i Eslovàquia són els països que més inverteixen en oci i cultura, amb índexs de despesa sobre el PIB de 6,74%, 6,38%, 6,12%, 5,97% i 5,84%, respectivament.

Podeu consultar aquest informe al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris