La brúixola de l'impacte social

Tanquem un cicle, s’ha acabat el projecte que ens ha dut de cap durant tants mesos. Ha arribat l’hora de fer la memòria del nostre projecte cultural i sabem que com a institució necessitarem dades. Farem algun gràfic amb les dades recollides i ho tindrem resolt, però i si ens preguntem per l’impacte? Valorar-ne l’impacte social a posteriori, ens serà més complicat perquè moltes dades numèriques no ens podran informar sobre quin ha sigut aquest impacte i aleshores la memòria ens pot quedar supèrflua. En canvi, avaluar un projecte des d’una planificació inicial és clau per poder millorar qualsevol projecte, sobretot si volem valorar-ne l’impacte social, més enllà d’un recital de dades i poder millorar de cara a un futur.

Aquesta ‘brúixola’ ens guia i ens proposa un marc d’avaluació comú i adaptable a qualsevol projecte d'educació cultural i artístic. Això permet informar sobre els seus impactes clau, tot ressaltant les seves especificitats. ‘La brúixola de l'art ciutadà’ inclou un ampli ventall d’eines per a la implementació d'una avaluació personalitzada. Al mateix temps, compta amb diversos agents i testimonis que van contribuir a la seva creació amb els corresponents retorns d'experiències i indicacions de bones pràctiques.

La guia és un enfoc col·lectiu al voltant de l’avaluació de l’impacte social, amb la participació de diverses entitats i institucions. Son els mateixos participants sobre el terreny que ens permeten comprendre els canvis en l’educació i les pràctiques artístiques que contribueixen a la realització personal i ciutadana.
 


 

Què és l'impacte social?

L'impacte social son tots els canvis creats per les activitats d'una organització en els seus grups d'interès externs i interns, per exemple, els beneficiaris del projecte cap a el seus participants, cercles familiars, equips docents, socis, etc. així com la societat en general.

Aquests canvis poden ser:

• Humans (l'enfortiment de la confiança)

• Territorials (augmentar la vida cívica i cultural)

• Associatius o en relació a les pràctiques professionals (canvis en les pràctiques d'ensenyament)
 


 

Per entrar més en matèria i per definir l’avaluació del projecte, la guia ens proposa aquest seguit de paraules clau:
 

Part interessada

Tota persona o organització amb un impacte en el projecte o que poden ser afectats pel mateix. Com per exemple, els destinataris, les famílies dels beneficiaris, els habitants del territori, professors, socis, líders de projecte, etc.
 

Impacte social

Valorar (evolucions, inflexions o canvis) les activitats de l'organització en els seus grups d'interès interns (empleats, voluntaris), externs (directament o indirecta) i en la societat en général. Com ara, la capacitat de desenvolupament, la millora de l'obertura i la revitalització de la vida cultural i cívica, qüestionar i canviar les pràctiques, etc.
 

Indicadors

És la variable que malgrat pugui ser encriptada, valora finalment quins son els objectius qualitatius i es defineix per l'observació i la presa de dades. Per una bona visió de l'impacte, s'avalua a través de tres nivells complementaris d'indicadors, que poden ser tant quantitatius com qualitatius:

Indicador d'activitat: mesura el que es posa en marxa perquè el projecte tingui l'impacte esperat.  Exemple: nombre de participants.

Indicador del resultat: indica el producte del projecte, és a dir, els resultats directament atribuibles al projecte i observables en el final del mateix. Exemple: Percentatge de participants que va despertar la seva curiositat cultural.

Indicador de l'efecte a llarg termini: es tracta de les conseqüències del projecte a llarg termini i vis-a-vis el qual els factors externs poden intervenir. La maduresa de llarg termini s'ha d'adaptar al projecte, els recursos disponibles i l'ambició de évaluation. Exemple: percentatge dels professors que s'han incorporat a les noves pràctiques d'ensenyament com a continuació del projecte.
 

Eina de recopilació

Font d'informació a tenir en compte i mètodes adoptats per recopilar les dades.

Exemples: qüestionaris, escala de valoració o entrevistes.

 

Si voleu passar a l'acció i valorar l'impacte social del vostre projecte, us recomanem aquest esquema que us pot ser de gran utilitat:

La Boussole de l'Art Citoyen | El catàleg d’impacte

 


 

PDF    La Boussole de l'Art Citoyen

HTML  La Boussole de l'Art Citoyen
 


Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris