Ballar per aprendre

En aquest vídeo que us mostrem avui, Steve Organ va seguir l'equip d'investigació de MindLeaps per il·lustrar com aquesta ONG mesura els canvis en les habilitats cognitives i no cognitives dels joves del carrer a través d'un programa de dansa estandarditzat. Els investigadors i estudiants de la Universitat Carnegie Mellon a Rwanda i la Universitat de Drexel van guiar-ne el procés.

El programa MindLeaps utilitza un currículum integral de dansa bàsica per desenvolupar habilitats cognitives i aprenentatge social i emocional, alhora que incorpora un control individualitzat per determinar quan els joves han aconseguit fer créixer el seu pensament crític. Consisteix en un currículum de dansa estrictament dissenyat per ballarins professionals, psicòlegs i educadors amb experiència en treballar amb joves en situacions vulnerables.


 


 


   

Estudis recents han demostrat la importància del moviment en el desenvolupament d’habilitats d’aprenentatge, i bona part d’aquesta investigació ha conformat l’evolució del currículum del programa MindLeaps. Les classes tenen un percentatge de retenció d'estudiants del 95% després del període inicial de dues setmanes, a causa de l'estil d'ensenyament dinàmic, la metodologia variada i l'atractiu de l'activitat principal: ballar.

La innovació d’aquest programa rau en la seva capacitat de capitalitzar el poder de la seva programació en la dansa codificada. Els estudiants no només senten l’alegria del moviment creatiu, sinó que també participen simultàniament en un profund programa experiencial per al desenvolupament cognitiu i l'aprenentatge socioemocional. S’ha dissenyat estratègicament les classes al voltant de l'aprenentatge de competències que sovint manquen de l'entorn actual dels joves, però que són necessàries no només per a l'èxit acadèmic, sinó per a l'èxit en la vida.

Al llarg de cada classe, diversos exercicis se centren en set habilitats cognitives i no cognitives clau:


 
 

Les dades indiquen que els joves que segueixen el programa MindLeaps, de mitjana, mostren una millora mínima del 35% en les habilitats cognitives i no cognitives. El seguiment i l'avaluació del progrés individualitzat es facilita mitjançant el sistema de programari i aplicacions mòbils Tracker MindLeaps amb anàlisi en temps real. Dins de l’aplicació, cada habilitat cognitiva i social-emocional s’ajusta a descriptors específics del currículum de dansa.

Durant les classes, els professors de dansa poden fer un seguiment de cada estudiant amb l’aplicació. L’anàlisi en temps real resultant, visible pels professors i els responsables de l’organització, permet que el personal prengui decisions crítiques al voltant de la millora de cada jove, el seu creixement de la regulació emocional, la preparació per a l’escola o les possibles necessitats addicionals d’atenció i serveis. Atès que les tendències històriques a llarg termini són fàcilment visibles, Tracker també ajuda a les organitzacions a mantenir la qualitat i la consistència del programa.

Si voleu saber més, podeu visitar la seva pàgina web. 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris