Quadern de Participació Ciutadana per a les biblioteques

El Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de la Gerència de Serveis de Biblioteques, ha publicat un document que identifica les principals fases, agents i condicionants del procés que han de considerar els responsables de biblioteques que vulguin incorporar la participació ciutadana en la creació i millora del seu equipament. 

La present col·laboració entre diferents àrees de la Diputació de Barcelona respon a la voluntat de la corporació d’implementar processos de participació ciutadana en l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques públiques per millorar l’adaptació dels serveis públics a la realitat concreta del territori i potenciar el desenvolupament local.

La biblioteca pública és un servei de proximitat que cal pensar responent a la diversitat de necessitats i interessos existents a la comunitat.  A més, incorporant la participació ciutadana les biblioteques públiques poden reforçar el vincle amb la seva comunitat i esdevenir agents actius en la millora dels serveis, les polítiques públiques i, en definitiva, la qualitat democràtica de les nostres societats


PDF La Participació Ciutadana en la creació i/o millora de les biblioteques públiques


Font: Gabinet de Premsa i Comunicació. Diputació de Barcelona


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris