El medi ambient a través de l'art.

Nathalie Blanc, Barbara L. Benish | Routledge

Es pot millorar el medi ambient a través de l’art? Més enllà de reutilitzar i reciclar, es tracta d’aprofundir des de projectes artístics la relació amb el medi per tal de generar millores en l’entorn natural, i en la consciència dels qui consumim cada dia el planeta.

Molts projectes que vinculen territori, entorn i medi ambient des de treballs i accions artístiques concretes, i en aquest llibre se’n troben diversos exemples. El llibre 'Forma, Art i medi ambient: participar en la sostenibilitat' pren una perspectiva prou àmplia i plural dels processos artístics mediambientals per tal d’aprofundir en les aportacions de les arts que promouen el desenvolupament sostenible, la cultura de base i el seu potencial com a catalitzador del canvi cap a una nova conscienciació social. L’objectiu és investigar com les arts comunitàries, la creativitat ambiental i el paper canviant dels artistes que contribueixen a l’horitzó d'un futur sostenible des de la interdisciplinarietat, tot mesclant l’acció artística amb l’acció ecològica i mediambiental.

Es proposa la creació d’un marc teòric per tal de ressaltar el fet artístic en relació amb la naturalesa, partint d’un ampli ventall d'estudis de casos i anàlisis, i alguns treballs provinents del premi ambiental internacional COAL. Examina l'evolució de la relació entre cultura i medi ambient. Alhora, les autores ens mostren el paper que tenen els treballs artístics que ens revelen problemes mediambientals locals com la biodiversitat, el transport públic i els problemes energètics.

Sorprèn la manera en què els artistes i les obres artístiques poden enriquir la nostra comprensió de la cultura, a través de les accions artístiques i mediambientals, posant en valor l'art com a força expressiva que promou una cultura sostenible amb un desenvolupament conscient. D’alguna manera, ens fa entendre que l’art pot ser fins i tot utilitari per treballar el medi ambient, fomentant una major consciència ecològica, i promovent accions de millora de l’entorn, des de les instal·lacions, el land art, les performances, i tantes accions públiques i col·laboratives com la de la Marxa Mundial del clima a Paris.
 

Fabien Bouchard. Climate march silent protest. COP21, Paris 2015.

Fabien Bouchard. Climate march silent protest. COP21, Paris 2015.


Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació


Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris